Само 2,5% от възрастните у нас се обучават

92% от възрастните у нас очакват професионалното образование да е държавен приоритет
(снимка: CC0 Public Domain)

Най-малко две трети от възрастните във всяка държава – членка на ЕС, са съгласни, че тяхното правителство трябва да даде предимство на инвестициите в учене и обучение, като в България този показател е 92%, сочи проучване на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP).

ЕС се опитва да увеличи участието на възрастните в учене и обучение и въпреки че то действително е нараснало до около 11%, остава под целта от 15% в цяла Европа до 2020 г. Много държави членки не постигнаха тази цел, включително България, където участието е около 2,5%.

Същевременно аргументите в полза на ученето и обучението за възрастни се подкрепят от 29% от възрастните в България, които са заявили, че им липсват някои общи професионални умения, което е над средното за ЕС равнище от 22%. Освен това 31% от възрастните в България заявяват, че им липсват някои общи технически професионални умения, което също е по-високо от средното за ЕС равнище от 28%, сочат данните от проучването.

Възрастните в България имат положително отношение към ученето и обучението. Над 90% заявяват, че обучението носи реални ползи и помага в търсенето на работа, за напредък в кариерата и за получаване на по-добро заплащане. Освен това 83% смятат, че то може да помогне за намаляване на безработицата.

Около 64% от възрастните като цяло считат качеството му за добро или сравнително добро в сравнение с 69% в ЕС. Същевременно 96% от възрастните, участвали в организирано обучение и квалификация през предходната година, го оценяват като добро или сравнително добро в сравнение с 93 % в ЕС. Около 72% от възрастните в ЕС са съгласни, че в тяхната страна съществуват много възможности за учене и обучение, в сравнение с 66% в България.

Проучването показва, че през предходните 12 месеца 30% от възрастните в България са търсили информация за възможности за учене и обучение за възрастни, в сравнение с 40% в ЕС като цяло. Около 66% от възрастните в България заявяват, че информация се намира лесно, което е същото като средното за ЕС.

В 22 от 30-те включени в проучването европейски държави основната причина възрастните да не участват в учене или обучение е, че нямат такава нужда, но не и в България. Най-важната причина, изтъкната от 34% от възрастните в България, са трудности при съчетаването на обучението с други ангажименти.

Около 64% от възрастните в България силно подкрепят мерките, предоставящи финансова помощ за насърчаване на възрастните да участват в учене и обучение, в сравнение с 56% в целия ЕС. Около 62% също така подкрепят категорично признаването и сертифицирането на ученето за възрастни, което е над средното за ЕС равнище от 54%.

Коментари по темата: „Само 2,5% от възрастните у нас се обучават”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Без специални проучвания. Възрастните хора имат съвсем други проблеми, болежки и интереси. Как да си изкарат прехната за деня така наречената надница. После да могат да отидат на кръчма, заведение на по алкохол и цигарка, да обсъдят спорта, новините от вестниците и да оценят какви са възможностите им да завъртят някоя извънбрачна връзка с ползи като да има пари, парно и да готви и ако може и необвързващ евтин или почти безплатен секс. Това е жестоката реалност на примитивизъм и битовизъм. Къде ти ще се интересуват от обучение, знание, интелектуално и духовно развитие просто няма такива неща освен чалга заведението и запознанствата за възрастни.

Коментар