Роботите съкращават хора, но и стимулират квалификацията

Ускорената роботизация и автоматизация на производството не вредят на пазара на труда, смятат американски експерти, въпреки тревожната тенденция за загуба на работни места.

Внедряването на нови технологии е основната причина за съкращаване на персонала на производствените компании в САЩ и Канада. По данни на TechCrunch.com, от 5,6 млн. работни места, загубени в Северна Америка през първото десетилетие на новия век, само 13% са „изтекли” в чужбина – основно в Китай и Мексико, докато 85% от позициите са съкратени в резултат на автоматизация на производството.

В близките години дефицитът на работна сила в промишлеността на САЩ ще достигне 2 млн. позиции, заради нежеланието на младежите да работят в заводи и липсата на съответни технически навици, или т.нар. „skills gap” – квалификационна пропаст между поколенията.

Американската работническа класа застарява. По данни на Deloitte, в момента средната възраст на работник в промишленото производство е 45 години. В този сектор 2,7 млн. представители на поколението бейли-бум ще се пенсионират през 2025 г. В резултат на това към 2025 г. промишлеността на САЩ ще се нуждае от 3,5 млн. работни места, от които ще бъдат заети само 1,5 млн.

Ето защо експертите са на мнение, че замяната на хората с машини ще стимулира развитието на иновациите. При наличието на правителствени и частни програми освободените работници могат да повишат своята квалификация и да се заемат с по-сложен и творчески труд. По-продуктивното използване на човешките ресурси, на свой ред, ще доведе до ръст в производителността на труда. По данни на TechCrunch, внедряването на роботи често се изплаща в рамките на 12 месеца.

Предположенията на експертите се потвърждават от статистиката. През последните 20 години обемът на производството в САЩ с корекция за инфлацията е нараснал с 40%, а ръстът в стойността на американските промишлени предприятия достига рекордните $2,4 трлн. При това, едно работно място в производствения сектор създава средно 2,5 места в други сектори.

Промените на пазара на труда са описани от проф. Стивън Пърлстeйн в статия на Вашингтон пост. „Техноскептиците могат да кажат, че ако един счетоводител загуби работата си след замяната му със софтуер, едва ли ще стане програмист. Но пазарът като цяло не реагира така. Счетоводителят може да повиши своята квалификация и да стане специалист по статистика, специалистът по статистика да стане математик, а математикът да стане разработчик, който на свой ред усъвършенства счетоводния софтуер”, казва професорът.

Според анкета на Deloitte сред представители на индустрията, в близките години най-голям дефицит ще има на специалисти по технологии и управление на изчислителни системи. Търсени ще бъдат също специалисти по решаване на проблеми, базово техническо обучение и математика.

Коментар