Суперкомпютрите в ЕС трябва да се разпределят балансирано

Суперкомпютрите ще дадат тласък на икономиката, базирана на данни, смята Иво Христов
(снимка: Marc DOSSMANN / European Union 2019 – Source : EP)

Необходим е общоевропейски стратегически подход във високопроизводителните изчислителни технологии и по-специално балансирано географско разпределение на суперкомпютрите в рамките на ЕС. Освен това инвестициите в суперкомпютри трябва да вървят паралелно с развитието и задържането на таланти, заяви българският евродепутат Иво Христов на пленарното заседание на Европейския парламент в сряда.

Именно водещите технологии позволиха бързото разработване на ваксините срещу COVID-19, подчерта Христов, който бе докладчик в сянка по доклада на Мария да Граса Карвальо от Португалия относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии. Докладът бе приет от евродепутатите в четвъртък с 643 гласа „за”, 9 „против” и 44 „въздържал се”.

Мисията на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии е да изгради и поддържа интегрирана инфраструктура на световно равнище за суперкомпютри и данни, както и висококонкурентна и иновативна екосистема за високопроизводителни изчислителни технологии.

В края на месец май Съветът постигна съгласие по общ подход по предложението за регламент, който замества съществуващия. Той е приведен в съответствие с бюджета на ЕС за годините 2021-2027, като по този начин дава възможност на Съвместното предприятие да използва финансиране от програми като „Хоризонт Европа”, „Цифрова Европа” и „Механизъм за свързване на Европа”.

„Осигуряването на стратегическата автономия на Съюза, особено по отношение на критичните инфраструктурни компоненти, е предусловие за успеха на съвместното предприятие за високопроизводителни изчислителни технологии”, каза още Иво Христов.

По думите му, второто ключово условие е гарантирането на сигурността на веригата за доставки на закупените технологии и системи и покриването на високи стандарти за киберсигурност.

В изказването си в пленарна зала българският евродепутат обърна внимание на факта, че оперативната съвместимост между суперкомпютрите и технологиите, базирани на изкуствен интелект, също трябва да бъде осигурена, ако искаме да разгърнем максимално потенциала на фармацевтичния сектор и да въведем подобрения в сферата на здравеопазването.

„Високопроизводителните изчислителни технологии ще дадат тласък на базираната на данни икономика, като същевременно ще осигурят стимули за иновациите на малките и средни предприятия, които трябва да имат осигурен достъп до суперкомпютрите”, смята Иво Христов.

Според българския евродепутат, за да се увенчае с успех дейността на Съвместното предприятие, трябва да бъдат насочени усилията в няколко посоки:

  • да се осигури балансирано географско разпределение на суперкомпютрите в рамките на Съюза;
  • да се отдели специално внимание на така наречения стълб за разширяването на употребата на уменията.

„Именно липсата на достатъчно специалисти и на подходящи цифрови умения се очерта като една от основните слабости в работата на Съвместното предприятие до този момент. Затова, наред с изграждането на мощности, следва да се инвестира в развитието и задържането на таланти. Улесняването на достъпа до суперкомпютри за стартиращите предприятия трябва да върви ръка за ръка с организирането на информационни кампании и осигуряването на специализирани обучения”, категоричен е Христов.

По думите му, не на последно място, мерило за успеха на Съвместното предприятие ще бъде координацията в употребата на високопроизводителните изчислителни центрове за осъществяване на приоритетите, заложени в областта на данните, здравеопазването и промишлеността.

Коментари по темата: „Суперкомпютрите в ЕС трябва да се разпределят балансирано”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Смотаняк

  2. Тези

    Ще разрушат всичко градено от Борисов! Спряха големите ВиК проекти на София, спряха разширението на метрото и още много други неща. След тях остава само разруха и тлъстите им сметки в офшорки…

Коментар