Гимназия във Варна откри иновативен STEM център

STEM центровете насърчават обучението в областта на технологиите и точните науки
(снимка: Център за творческо обучение)

Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи (ПГКМКС) във Варна откри STEM център с иновативните образователни технологии, включително хромбук устройства, Lego Education роботи,  интерактивен екран, маси за роботика и др. Проектът е реализиран с помощта на Център за творческо обучение.

STEM центровете (наука, технологии, инженеринг и математика) са бързо развиваща се тенденция в световен мащаб и приоритет на Министерството на образованието и науката за насърчаване обучението в областта на технологиите и точните науки у нас.

Подобни центрове не само подпомагат обучение в среда, близка до реалния живот, и улесняват реализацията на учениците на пазара на труда, но също така стимулират креативността на учениците, запознават ги с най-актуалните иновации и им създават начин на мислене, отворен за промените и възможностите.

При откриване на STEM центъра от гимназията разкриха концепцията за учене чрез игра, която повишава интереса на учениците и им помага да запаметяват и да разбират по-добре учебния материал. Вяра Дукова, директор на ПГКМКС, заяви, че вратите на учебното заведение са отворени широко и за останалите училища – те ще могат да се запознаят на място с работата на гимназията, както и да черпят опит и ноу-хау от нея.

Междувременно, от Центъра за творческо обучение предложиха на ръководството на гимназията да започне подготовка за придобиване на статут Google Reference School. Ако учебното заведение постигне това, то ще бъде едва първото училище с подобен статут в Източна България и третото в цялата страна.

Варненската професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи съществува от една година и е разположена в кампуса на Техническия университет. Професионалната подготовка на учениците се извършва от университетски преподаватели от ТУ-Варна и Икономическия университет в града. В началото на новата учебна година в гимназията предстои да стартират две паралелки по актуалния обучителен модел 1:1.

Коментар