Е-системата за обществени поръчки се ползва все повече

Електронната платформа за обществени поръчки премахва изцяло хартиения обмен
(снимка: CC0 Public Domain)

Броят на публикуваните обществени поръчки през Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) възлиза на 9376 за периода януари-юли 2021 г., което е с 11% повече от поръчките през цялата 2020 г., съобщиха от „Информационно обслужване” АД.

Общият брой на поръчките, откакто системата заработи в началото на 2020 г., е 17 830. Подадените оферти досега са общо 31 000. В платформата са регистрирани близо 8000 фирми и 1245 физически лица, а броят на възложителите, които използват ЦАИС ЕОП, е 4219, сочи статистиката до момента.

„Изградената от „Информационно обслужване” платформа, която премахна изцяло хартиения обмен, гарантира детайлна и пълна проследимост на процеса по възлагане на обществените поръчки и прекратява възможността за манипулиране на оферти”, каза изпълнителния директор на компанията Ивайло Филипов.

По думите му, системата е изградена така, че участниците сами криптират своите оферти с асиметричен криптографски ключ и само те могат да предоставят ключ за декриптиране, което гарантира сигурност на данните и подадените оферти.

Една от най-важните функции на платформата е възможността ѝ да работи в режим 24х7, като крайният срок за подаване на оферти и заявления за участие в обществени поръчки е 23:59 ч. Това осигурява възможност на участниците да подават оферти в удобно за тях време и място, без да се съобразяват с работното време на администрацията.

От подобна възможност се възползват все повече участници в процеса. От старта на системата до сега подадените оферти в извънработно време са общо 9 560, което е 31% от всички оферти в портала за електронни поръчки. Част от офертите са изпратени след полунощ в интервала в 00.00-6.00 ч., от различни точки на страната.

Чрез ЦАИС ЕОП автоматизирано се прекратява възможността за подаване или манипулиране на оферти след изтичане на срока. Всяко действие в системата се записва и оставя следа, а всички подадени оферти се отварят автоматично при декриптиране на офертите, което осигурява проследимост за възложителите и участници и гарантира пълна защита от подмяна на оферти и части от оферти.

Платформата беше изградена от „Информационно обслужване” АД в консорциум със „Сирма Солюшънс” АД, „Негометрикс България” ЕООД, „Скейл Фокус” АД и Адвокатско дружество „Събев и съдружници” и влезе в експлоатация в началото на 2020 г.

Коментар