Спад на обявите за работа в ИТ сектора

През септември за първи път тази година намаляха обявите за работа в ИТ сектора
(снимка: CC0 Public Domain)

За първи път през 2021 г. се наблюдава спад на обявите за работа в ИТ сектора у нас, сочи регулярният анализ на JogTiger за месец септември. Броят на предложенията е намалял с 5%, но на годишна база е със 128% по-висок от отчетеното през септември 2020 г.

С нарастващата популярност на ИТ сектора, през последните години е налице тенденция все повече хора да се ориентират към професионално развитие в този отрасъл и да заемат позиции като младши специалисти и стажанти именно в този сектор, коментираха от JobTiger.

Разпределението на обявите в ИТ сектора по ниво на квалификация през септември показва, че едва 10,4% от предложенията са за позиции за младши специалисти или стажанти. Най-голям е делът на обявите за експерти и старши специалисти с натрупан вече опит в сферата (84,2%), а останалите 5,4% са  позиции за мениджмънт и управленско ниво на квалификация.

Като цяло, секторът „Търговия и продажби” заема челна позиция с 23% дял от общия брой обяви за работа. След него се нареждат секторите „ИТ” (16%), „Производство” (15%), „Хотелиерство и ресторантьорство” (12%), „Административни и обслужващи дейности” (10%), „Логистика и транспорт” (10%), „Строителство” (5%),  „Здравеопазване и фармация” (4%), „Счетоводство, одит, финанси” (4%), „Маркетинг и реклама” (3%) и „Изкуство” (1%).

С най-голям ръст на обявите през миналия месец е секторът „Здравеопазване и фармация” – с увеличение от 21%. Причина за това е сезонното търсене на медицински кадри за позиции извън България.

Следващ по ръст е секторът „Административни и обслужващи дейности”, при който броят на обявите е нараснал с 12%. Това е и единственият отрасъл, при който през септември се наблюдава ръст на предложенията във всеки един от сайтовете за работа.

След него се нареждат секторите „Логистика и транспорт” (8%), „Търговия и продажби” (7%), „Маркетинг и реклама” (5,3%), „Счетоводство, одит, финанси” (5%), „Строителство” (3%) и „Производство” (0,4%).

Продължава да се наблюдава ръст на предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа. През септември те са се увеличили с 6% и представляват 11,3% от общия брой на обявите за работа.

Делът на обявите за работа в София нараства, като през септември той възлиза на 47% от общия брой. Следват Пловдив (10%), Варна (8%), Бургас (3,3%), Русе (3%) и Стара Загора (2,5%). Заедно те съставляват 74% от всички предложения в страната.

Коментар