ИТ секторът излезе втори по дял на обявите за работа

ИТ секторът вече е втори по дял на предложенията за работа в страната
(снимка: CC0 Public Domain)

Продължава засиленото търсене на кадри в ИТ сектора, като през август той заема безспорно първо място по ръст на предложенията с цели 28% спрямо юли, сочи актуалният месечен анализ на JobTiger за пазара на труда.

ИТ секторът е единственият, при който се наблюдава постоянен ръст на обявите от началото на 2021 г., като в сравнение с август 2020 г. броят на предложенията в него е нараснал със 160%.

Като цяло, броят на обявите за работа през август се запазва почти без промяна спрямо юли – наблюдава се съвсем малко покачване с 0,4%, отчита JobTiger. На годишна база нивото на обявите е с 55% по-високо от това през август 2020 г.  Наблюдава се обаче преразпределение по сектори.

На второ място след ИТ е секторът „Маркетинг и реклама” с ръст от 9%, а след него се нареждат „Здравеопазване и фармация” (8%), „Административни и обслужващи дейности” (7%), „Производство” (5%) и „Строителство” (1%).

При останалите сектори през август се наблюдава спад на обявите, като той е най-голям в отрасъла „Хотелиерство и ресторантьорство” – 23%. През месеците април и май имаше много висок ръст на предложенията в този сектор (съответно 95% и 36% на месечна база), като с наближаването на края на летните месеци обявите за работа в него намаляват. Въпреки спада, предложенията в отрасъла са с 32% повече спрямо същия период на предходната година.

След „Хотелиерство и ресторантьорство” намаляване на броя на новите предложения се наблюдава и в секторите „Логистика и транспорт” (-6%), „Счетоводство, одит, финанси” (-5%), „Административни и обслужващи дейности” (-4%) и „Търговия и продажби” (-1%).

Поради постоянния ръст в ИТ сектора, той вече заема второ място по дял от общия брой предложения в страната с 16%, воден от стандартния лидер – сектора „Търговия и продажби” (21%).

Секторът „Производство” се нарежда на трето място с 15% дял, а доскоро заемащият второ място сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” слиза на четвърто, с дял от 13%.

Дяловото разпределение при останалите сектори остава непроменено спрямо юли и през август е: „Логистика и транспорт” (9%), „Административни и обслужващи дейности” (8,8%), „Строителство” (5%), „Счетоводство, одит, финанси” (4%), „Здравеопазване и фармация” (3,3%), „Маркетинг и реклама” (2,9%) и „Изкуство” (1%).

Лек ръст се наблюдава и при предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа. През август те са 10,9% от общия брой (в сравнение с 9,6% през юли). Броят им е най-голям в ИТ сектора – 67% от обявите, предлагащи дистанционна работа или от вкъщи, са в този отрасъл.

В сферата „Административни и обслужващи дейности” те са 13,3%, а в тази на „Аутсорсинг” (BPO, центрове за обслужване на клиенти и услуги) – 13,1%. Едва 5% от предложенията са за специалисти, занимаващи се с търговия.

Делът на обявите за работа в София продължава да нараства, като през август той възлиза на 45% от общия брой. Дяловото разпределение на обявите за останалите водещи областни градове е, както следва: Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (3,4%), Русе (3,2%) и Стара Загора (2,6%). Заедно те съставляват 73% от всички предложения в страната.

Броят на обявите в тези градове се е увеличил с 5%, като динамиката на предложенията във всеки един от тях е, както следва: София (5%), Пловдив (5%), Варна (-9%), Бургас (-8%), Русе (15%) и Стара Загора (3%).

Коментар