Безплатна услуга улеснява уеб присъствието на администрациите

В процес на разработка са федерирани портали на 53 администрации
(снимка: CC0 Public Domain)

Администрациите у нас получиха достъп до безплатна услуга за създаване на федерирани портали. Тя се предлага от Държавна агенция „Електронно управление” чрез Портала за достъп до електронни административни услуги.

Услугата представлява облачно решение за изграждане на сайтове по предварително подготвен шаблон в рамките на единна инфраструктура. Шаблоните на федерираните портали позволяват относителна персонализация на облика на сайта, но запазват структурата с цел улеснение на крайния потребител и създаване на единна визуална онлайн идентичност на държавните институции.

Към момента функционират федерирани портали на 24 администрации, в т.ч. НАП, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), 4 областни администрации и 18 общини. В процес на разработка са федерирани портали на 53 администрации.

Изградените портали отговарят на изискванията на утвърдените „Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация” и на действащите стандартни за достъпност, описани в Директива (EС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

Демонстрационни версии на разработени шаблонни уебсайтове са достъпни във варианти за община, областна администрация, специализирана териториална администрация и административни структури, създадени със закон. Федерираните портали се поддържат от ДАЕУ, а съдържанието им – от съответната администрация, за която са създадени, уточниха от Агенцията.

Коментар