ИКТ секторът у нас бележи двуцифрен ръст на заетите

Броят на заетите в Топ 100 на ИКТ сектора у нас се е увеличил с над 57% за десет години
(снимка: CC0 Public Domain)

Близо 62 хиляди работни места са били заети в Топ 100 най-големи работодатели от всички сектори на ИКТ индустрията в България през 2020 година, сочи анализ на независимата агенция CBN – Pannoff, Stoytcheff & Co.

Ръстът по този показател спрямо предходната 2019 година е 13,1%, или 7164 нови заети във високотехнологичния сектор, според данните на десетата годишна класация на CBN. Резюме от доклада е публикувано в блога на агенцията.

Петнадесет от стоте най-големи работодатели от ИКТ индустрията са намерили място в Tоп 100 работодатели от всички индустрии в държавата. Нещо повече, макар и да е все още извън Tоп 5 в България по обороти, ИКТ секторът е вторият по най-много на брой участници в стоте най-големи работодатели в страната след преработващата промишленост (28).

За сравнение, броят на заетите в 100-те най-големи работодатели в ИКТ индустрията в България преди 10 години е бил 39 262 служители. Ръстът за едно десетилетие възлиза на 57,6% или нови 22 616 заети.

166 служители са били необходими на една компания, за да влезе в Топ 100 на ИКТ работодателите в България през 2020 година, срещу 92 служители преди десет години, сочи анализът.

Класацията на CBN показва богато и разнообразно присъствие в Топ 100 ИКТ работодатели на чуждестранни инвеститори. 75 от всичките в класацията са чуждестранни компании от 19 държави, включително и от най-големите икономики в света на ИКТ – САЩ (18), Китай (17), Великобритания (17), Германия (8), Франция (9), Русия, Австрия, Белгия, Нидерландия, Израел и др.

Впечатление прави и възходът на софтуерния сектор, който е представен с 53 работодатели в Топ 100 ИКТ класацията на CBN през 2020 г., срещу едва 28 преди едно десетилетие.

Не за всички обаче в ИКТ индустрията в България нещата се развиват така успешно. Изследване на CBN сочи, че от над 15 000 работещи ИКТ компании в страната 2567 са намалили броя на заетите през 2020-та спрямо предходната година, като общо са освободени над 7000 позиции, а 109 от компаниите са намалили заетите с над 10 човека.

676 от компаниите в ИКТ с намален персонал са в софтуерния бизнес. Тези резултати са ясен индикатор за течащи процеси  на преразпределение на кадри в ИКТ индустрията в България, от които никой не е застрахован.

Коментар