Очертава се историческа година за ИКТ индустрията у нас

Повече от 15 000 компании с над сто хиляди души персонал са заети в ИКТ индустрията
(снимка: CC0 Public Domain)

Новата 2021 година може да се окаже историческа за високотехнологичната индустрия в България, с отражение върху икономиката, бюджета и жизнения стандарт на населението.

18 индустрии със сумарни приходи от над 300 млрд. лв. са активни в икономиката на България, сочи анализ на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Пандемията намали приходите на по-голяма част от тях и ги постави под голямо напрежение и изпитание, отбелязват анализаторите.

В началото на 21 век ИКТ индустрията на България не даваше основания да смятаме, че в края на второто десетилетие в нея ще работят над 15 000 компании и над сто хиляди души не само от страната, но и още от над 50 националности от 4 континента.

„Трудно беше да предположим, че именно ИКТ индустрията ще се превърне в надежда на една нация за по-добро бъдеще за децата им”, коментира CBN в блога си.

30 години след началото на прехода, ИКТ индустрията се изкачва стремително и през 2021 г. е много вероятно да се нареди в най-силните 3 от общо 18-те индустрии в България, а по много ключови показатели да стане и най-важна както за икономиката, приходите в бюджета, така и за живота на хората.

ИКТ индустрията условно е разделена на четири основни сектора – софтуер и услуги, хардуер и услуги, телекомуникации и услуги и други със своите структурни особености, свързани с ниво на представителност и развитие. Най-големият и най-бързо развиващ се индустриален сектор през последните пет години – софтуер и съпътстващи услуги – е безспорен фаворит и опорен стълб в развитието на ИКТ индустрията в страната.

Любопитен факт е, че в сложната и кризисна 2020 г. софтуерният индустриален сектор ще отбележи най-голям абсолютен ръст в приходите от всичките 82 сектора в България. Единственият конкурентен сектор на софтуерния по отношение на ръста на приходи в страната през последните години беше хазартният.

Всяка година над 1,5 милиона дигитални устройства – смартфони, лаптопи, таблети, настолни компютри и сървъри – се продават на пазара в България. Хардуерната инфраструктура, свързана с доставка, инсталация, интеграция и поддържане, е дело на няколко хиляди компании и служители. Специализирани в седем различни сегмента от бизнеса с хардуер и съпътстващите услуги, тези ИКТ компании развиват дейност с милиардни приходи.

Бизнесът на телекомите и интернет доставчиците в България навлезе в нов етап от развитието си. Пандемията даде изключителен тласък на търсенето на техните услуги. Дигитализацията на бизнеса и цифровото общество в страната не са възможни без този бизнес да върви стремително напред.

Показателно за това колко значима е ИКТ индустрията за икономиката на страната е съотношението през годините между размера на ИКТ индустрията и БВП. Цифрите сочат, че през 2021 г. обемът на ИКТ индустрията ще надмине размера на БВП на страната ни отпреди 25 години (през 1996 г.).

Поради натрупали се с годините демографски, социални, икономически и образователни фактори, ИКТ бизнесът в България е изключително неравномерно разпределен териториално. Той се оказва доминиращо позициониран в София. През 2021 г. броят на заетите в ИКТ бизнеса в столицата по трудов договор ще надмине броя на заетите в цялата туристическа индустрия в България, прогнозира CBN.

Най-голямата област след София-град, Пловдивската, се стреми да навакса в развитието на ИКТ бизнеса. След странния спад през 2018 г., следващата година проблемите очевидно бяха преодолени и резултатите си дойдоха на мястото. А израстването през 2020 и 2021 е неминуемо. Ако ИКТ бизнесът в Пловдивска област се отдели като индустриален сектор, той ще изпревари по приходи 20 от всичките 82 сектора в България, включително такива като издателски, научно-развоен и воден транспорт.

ИКТ бизнесът във Варненска област е на път да стане структуроопределящ и да се превърне във втория ИКТ център в страната. Разгледан като отделен индустриален сектор, по брой работни места той изпреварва цели 22 от всичките 82 сектора в България, включително такива като производството на превозни средства или лизинга.

Коментар