AMD играе в пазарни сегменти, оценявани на 100 млрд. долара

Лиза Су води уверено AMD на пазари, оценявани от анализаторите на $100 млрд.
(снимка: AMD)

През следващите години AMD ще може да претендира за дял от пазари, чиито кумулативен оборот достига 100 милиарда долара годишно, сочат прогнозите на финансови анализатори.

Още през март 2020 г. на среща с анализатори ръководството на AMD обяви, че през следващите години компанията ще покрива пазарни сегменти със сумарен оборот до 79 милиарда долара годишно. Експертите на Wells Fargo смятат, че пазарната ситуация се е променила оттогава и AMD ще може да разчита в бъдеще на присъствие в пазарни сегменти с годишен оборот от поне 100 милиарда долара.

Експерти, на които се позовава Seeking Alpha, смятат, че трябва да се коригира размерът на пазара на РС процесори от 32 на 40 милиарда долара, както и да се вземе предвид потенциалното увеличение на оборота от придобиването на Xilinx, което ще отвори на AMD достъп до пазар с годишен капацитет от поне 8,5 милиарда долара.

Сървърният сегмент също има отлични перспективи, с очакван ръст на приходите средно с 5-9% годишно. Не бива да се забравя, че и в сегмента на игрите AMD има добър потенциал за увеличаване на пазарния си дял, според представители на KeyBanc.

Продуктите на AMD са по-добре представени в сегмента на облачните изчисления, отколкото в корпоративния сегмент, и това ще осигури на компанията добра динамика на растеж на профилните приходи. Като цяло след три до пет години AMD ще може да присъства в пазарни сегменти с годишен оборот от поне 100-110 милиарда долара.

Средният темп на растеж на приходите на AMD през следващите няколко години ще достигне 15%, а в сървърния сегмент ще бъде дори по-висок. Всичко това ще допринесе за увеличаване на маржовете на печалбата на компанията. Ако през 2020 г. тя е била 45%, след няколко години е напълно възможно да нарасне до 55%.

Текущата стойност на акциите на AMD е $132,14 за брой, но специалистите от Wells Fargo прогнозират увеличение до $180. Техните колеги от KeyBanc оценяват перспективите за акциите на AMD малко по-пестеливо – на $155 за брой, но отбелязват високия потенциал на продуктите на марката в сървърния сегмент през текущата година.

Коментар