DeepMind – най-мощният изкуствен интелект

By The Pancake of Heaven! – Own work, CC BY-SA 4.0, Wikimedia

DeepMind представлява технология за дълбоко обучение (deep learning), създадена още през 2010 г. и закупена през 2014 от Google за 400 милиона паунда. Вместо да разчита на програмиране, DeepMind прилага алгоритми за обучение с общо предназначение към голям набор от данни, чрез които да „обучи” системата и да прави прогнози. По това проектът се различава от много други подобни системи за изкуствен интелект, които следват изричен код, написан от програмисти. Машинното обучение обаче позволява на компютрите да се обучават сами и да задават свои собствени правила, чрез които да правят прогнози.

Първоначално технологията се прочу благодарение на програмата AlphaGo, която успя да победи световният шампион на играта Го Лий Седол в 4 от 5 игри. Победата беше впечатляваща и неочаквана, тъй като става въпрос за комплексна логическа игра.

Наскоро учените от екипа на DeepMind създадоха нова програма за изкуствен интелект, наречена Player of Games, която да се изправи пред нови предизвикателства в сферата на игрите. Системата е способна да се усъвършенства в игри с пълна и непълна информация, като например шах, както и в комплексни игри с повече от един опонент.

Но отвъд сложните игри, тази технология за дълбоко учене има множество други практични приложения. Дълбокото обучение се използва за откриване на измами, на спам, за разпознаване на почерк, търсене на изображения, разпознаване на реч, в Street View функцията на Google, както и при превод. Създателите на технологията вярват, че изкуственият интелект е развит до степен, която има основополагащо значение за развитието на научния прогрес в множество различни дисциплини.

снимка: geralt, Pixabay

През изминалата 2021 г. DeepMind доказа, че разполага с най-мощния изкуствен интелект, способен да постигне пробив, какъвто човекът досега не е успял. Докато учените използват компютри, за да откриват математически модели от десетилетия, нарастващата мощ на машинното обучение означава, че тези системи могат да обработят огромни масиви от данни и да идентифицират модели, които не са били забелязани преди.

„Проблемите в математиката се считат за едни от най-интелектуално предизвикателните проблеми”, казва математикът Джорди Уилямсън от университета в Сидни в Австралия.

Благодарение на иновативната технология за изкуствения интелект, учените са успели да открият нова математическа формула, за неразрешимо до момента уравнение. Чрез изучаване структурата на възлите, DeepMind технологията е способствала за откриване на връзка между различни области на математиката. Нито един изкуствен интелект до момента не е работил в сферата на доказване на теореми.

Изкуственият интелект представя доказателство за полиноми на Kazhdan-Lusztig, математически проблем, който остава нерешен в продължение на 40 години. Изследването също така демонстрира как техника за машинно обучение, наречена модел на контролирано обучение, е в състояние да забележи неоткрита преди това връзка между два различни типа математически възли, което води до изцяло нова теорема.

Теорията на възлите в математиката играе роля и в различни други предизвикателни области на науката, включително медицината, генетиката, динамиката на флуидите и дори поведението на слънчевата корона. Следователно откритията, които AI прави, могат да доведат до напредък в много други области на изследване.

Едно от предимствата на системите за машинно обучение е начинът, по който те могат да търсят модели и сценарии, които програмистите не са закодирали в тях специално. Те използват наличните данни за обучение и прилагат едни и същи принципи към нови ситуации.

Изследването показва, че този вид високоскоростна, свръхнадеждна, мащабна обработка на данни може да действа като допълнителен инструмент, работещ с естествената интуиция на математиците. Когато се занимавате със сложни, дълги уравнения, това може значително да улесни работата ви.

„Изкуственият интелект е необикновен инструмент. Тази работа е един от първите случаи, в които демонстрира своята полезност за чисти математици, като мен”, казва математикът Джорди Уилямсън. „Интуицията може да ни отведе дълъг път, но AI може да ни помогне да намерим връзки, които човешкият ум не винаги може лесно да забележи”.

Изкуственият интелект трябва да извърви дълъг път, преди да постигне нещо, наподобяващо нивото на човешкия интелект. Въпреки това подобни открития доказват неоспоримия напредък на технологиите във всяка сфера на нашия живот. Компании като Google и Meta инвестират огромни суми в развитието на подобни проекти и наемането на талантливи специалисти по пътя към Метавселената.