Ново обединение ще развива 5G за Индустрия 4.0

На 5G технологията се възлагат надежди да ускори прехода към Индустрия 4.0
(снимка: CC0 Public Domain)

GSM асоциацията (GSMA) и 5G Алиансът за свързана индустрия и автоматизация (5G-ACIA) ще си сътрудничат по-задълбочено за развитие на индустриалното приложение на 5G технологията в сферата на т.нар. интелигентно производство.

Двете организации подписаха меморандум за разбирателство за съвместно „насърчаване и развитие на споделеното разбиране” относно съображенията за внедряване на индустриални 5G технологии, включително мрежи, устройства, приложения, инфраструктури и модели на внедряване, съобщи Enterprise IoT Insights.

На практика това означава, че 5G-ACIA, чиято мисия е да представлява индустриалните интереси в развитието на 5G, ще се включи в проекта на GSMA за 5G IoT в производството. Проектът прокламира същите цели – „да подтикне глобалното възприемане на 5G IoT в производствената индустрия и като цяло в индустриалния сектор”.

Стремежът е да се гарантира, че 5G технологията намира своето приложение и ускорява прехода към Индустрия 4.0 възможно най-добре. В тази област целите на двете организации съвпадат.

GSMA заяви, че нейната общност и форумът за 5G в производството имат за цел „да идентифицират предизвикателствата и възможностите за производителите, да идентифицират как 5G IoT може да се справи с тях и да насърчи споделянето на най-добри практики. Това ще демонстрира как 5G IoT в индустрията може да бъде от полза за производствената промишленост.

„5G е ключова технология за по-нататъшното развитие на производствения сектор и ще изведе Индустрия 4.0 на следващото ниво”, коментира Андреас Мюлер, генерален председател на 5G-ACIA. „Тя осигурява безпрецедентни нива на гъвкавост, производителност, ефективност и лекота на използване. Предпоставка за успешно внедряване в производството е много тясното сътрудничество между заинтересованите страни и екосистеми, които преди това са били разделени”.

„Това сътрудничество ще помогне за напредъка на 5G в производството и индустриалната автоматизация”, обяви Алекс Синклер, главен технологичен директор в GSMA. „То ще предефинира ползите от партньорството с мобилни оператори за 5G IoT производствени приложения”.

„Нашата цел е да привлечем доверени, стратегически партньори за по-добро качество на производството, гъвкавост, ефективност и устойчивост [и да дадем възможност] на нашите членове да работят в тясно сътрудничество с 5G-ACIA”, обобщи Синклер.

Коментар