Европа разгръща проект за Индустрия 4.0

Eвропейски проект iDev40 (Интегрирано развитие 4.0) цели да развие интелигенти мрежи за цифрова икономика на територията на Стария континент. Стартът на инициативата бе даден миналата седмица в Австрия – и по-точно в офиса на германската компания Infineon.

Разпръснати в цяла Европа, представителните офиси на компанията стават точки от проекта. Финансирането на iDev40 в размер на 47 милиона евро ще дойде от 38 фирми и организации от шест европейски държави – Австрия, Белгия, Германия, Италия, Румъния и Испания, които ще вложат и няколко години в работа и изследвания по проекта.

iDev40 е спомагателен проект в прехода към т.нар. Индустрия 4.0. Това е интелигентно производство с повсеместно инсталирани сензори и устройства, свързани с интернет, под контрола на алгоритми с елементи на изкуствен интелект.

В частност, IDev40 е насочен към развитието на „интелигентни” мрежови връзки, които трябва да помогнат за създаване на виртуални цифрови фабрики, обединяващи в рамките на един организъм изследователски и производствени центрове, независимо от тяхното действително географско местоположение.

Първоначалната цел на проекта е да подобри индустрията за производство на електронни компоненти и електроника, но с течение на времето iDev40 може да проникне във всички сфери на промишлена дейност на човека.

Реализацията на проекта ще даде възможност да се ускорят разработката и производството, както и да се оптимизира логистиката – да се подобри функционирането на каналите за доставка. В работата на виртуалните заводи ще бъде включена цялата верига на увеличаване на стойността на стоките – от идеята до дизайна, разработката и производство и накрая до доставката и сервизното обслужване.

Също така проектът iDev40 ще позволи да се предскаже наборът от умения и професии, които са необходими в бъдеще, а днес дори нямат име. Според Infineon, в бъдеще ще процъфтява само тази икономика, която първа се научи са създава интелигентна промишленост.

Коментари по темата: „Европа разгръща проект за Индустрия 4.0”

добавете коментар...

  1. ха

    Звучи прекрасно… И как човек може да се включи към проекта? Ами никак – поредната рекламна кампания в която някой някъде си се хвали колко ще е технологичен, а всички останали (независимо от тяхното образование и способности) са плащащи прости клиенти.

Коментар