Габрово планира въглеродно неутрална индустриална зона

Северната индустриална зона на Габрово ще произвежда енергия от фотоволтаици
(снимка: www.parvanov.org / предоставена от Община Габрово)

Община Габрово подготвя инвестиционна концепция за изграждане на въглеродно неутрална индустриална зона. Идеята е да се проучат възможностите за производство на енергия чрез фотоволтаици във фабрики от Северната индустриална зона на града.

Освен това ще бъдат извършени технически одити за постигане на проектна готовност за енергийно обновяване на 60 многофамилни жилищни сгради, както и предварителни проучвания за въвеждане на енергоефективни мерки в публични сгради за достигане до енергиен клас „А”, съобщиха от Общината.

Инвестиционната концепция ще включва икономически, правен и инженерен анализ, структура и принципи на управлението, финансова стратегия и пътна карта за изпълнение и мониторинг.

Целта е да се подпомогне достъпът до различни източници на финансиране в бъдеще както за общинските обекти, така и за собствениците на апартаменти и за местния бизнес. Документът трябва да бъде готов до есента на тази година.

Инициативата е в рамките на проект по Европейския механизъм за градско развитие (European City Facility), за който Община Габрово има подписан договор на стойност 60 000 евро. Той се изпълнява по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.

С помощта на повече от 200 града и общини в Европейския съюз ще бъдат разработени концепции в областта на климата и енергията. На национално ниво освен Габрово са одобрени още общините Добрич, Бургас и Белене.

Коментар