Изкуственият интелект в цифри – прогноза до 2025 г.

Глобалните разходи за изкуствен интелект ще надхвърлят 500 млрд. долара през 2023 г.
(снимка: CC0 Public Domain)

Приходите на глобалния пазар за изкуствен интелект (AI), включително софтуер, хардуер и услуги, ще нараснат с 19,6% през 2022 г., за да достигнат 432,8 милиарда долара. След една година, през 2023 г., AI пазарът ще надхвърли 500 милиарда долара, прогнозират анализатори на IDC.

Разходите за оборудване за AI системи и услуги, които ги използват, ще растат по-бързо от разходите за софтуер. Имайки предвид това, IDC очаква делът на софтуера в общите разходи за изкуствен интелект да намалее леко през 2022 г. Тази тенденция ще продължи и през 2023 г.

Като цяло, от трите основни пазарни категории, най-високи темпове на растеж се очакват в сегмента на AI услугите – със CAGR от 22% за петгодишния период. До 2025 г. глобалните разходи за AI услуги ще достигнат 52,6 милиарда долара, сочи прогнозата.

Според IDC, през първата половина на 2021 г. най-голям дял на разходите в софтуерния сегмент заемат AI приложенията – 47%. Втората по големина подкатегория, с дял от 35%, е софтуерът за инфраструктура на AI системите.

Най-висока динамика през текущия петгодишен период ще се наблюдава при разходите за AI платформи (CAGR 34,6%), а най-скромният ръст, в рамките на 14,1% годишно, ще регистрира инфраструктурният софтуер за AI системи. В сегмента на софтуера за жизнен цикъл на AI се очаква CAGR от 38,9%.

Що се отнася до разходите за AI оборудване, през 2022 г. те ще се увеличат с 24,9%, а като цяло за разглеждания период средният годишен темп на растеж ще бъде 20,5%. В рамките на категорията лъвският дял от разходите, повече от 80%, ще заемат сървърите за AI системи. Очаква се те да нараснат с 26,1% тази година. В допълнение, разходите за AI хранилища ще се увеличат с 19,7%.

Коментирайки прогнозата, Питър Рутен, вицепрезидент по изследвания в областта на интензивните изчисления в IDC, обръща внимание на факта, че сред всички сегменти на разглеждания пазар, подкатегорията на AI оборудването е най-малка по отношение на разходите. Очаква се през 2022 г. тя да заеме едва около 5% от общите прогнозни разходи.

Питър Рутен отбелязва, че спестяването от специализиран хардуер за AI системи е абсолютно контрапродуктивно, особено като се има предвид бързо нарастващото търсене на изчисления и обработка на данни, поради увеличаването на мащаба и сложността на AI моделите.

Коментар