HDD индустрията продаде 1,34 зетабайта за една година

Цените на HDD ще се запазят или повишат в близка перспектива
(снимка: CC0 Public Domain)

Общият капацитет на твърдите дискове, доставени на пазара през 2021 г., се увеличи с 31% и възлиза на 1,34 зетабайта (ZB), сочи доклад на Trendfocus. Положителната динамика не беше възпрепятствана нито от недостига на полупроводници, нито от прекъсванията на доставките, причинени от пандемията.

Пандемията, която започна през 2020 г., оказа значително влияние върху пазара на електроника, но производителите успяха да преодолеят проблемите и да осигурят възможности за бърз преход към дистанционна работа и онлайн обучение.

През 2020 г. глобалната индустрия на твърдите дискове достави за първи път над 1 зетабайта общ капацитет за съхранение. Възходящата тенденция се запази и през 2021 г. и това е напълно логично: облачната инфраструктура продължава да расте, а корпоративните клиенти увеличават разходите за ИТ продукти, сочи анализът.

От една страна, обикновените потребители изоставят твърдите дискове в полза на полупроводниковите (SSD), но от друга – търсенето на системи за съхранение на данни се увеличи и обемът на доставките на HDD не се промени драстично през година.

Лъвският дял от пазара твърди дискове се пада на корпоративните клиенти, които са закупили 69% от всички продукти, или общо 928 екзабайта капацитет, което е повече от всички HDD, доставени през 2019 г. Trendfocus очаква през следващите години пазарът на твърди дискове да расте с 23% средногодишно като обем за съхранение, а в корпоративния сектор с 30%.

Въпреки трудностите във веригата за доставки, включваща само три доставчика, силно конкурентната индустрия на твърдите дискове успя да възстанови брутния си марж до целта от 30%. В близка перспектива не се очаква намаляване на цените – те ще останат същите или ще се повишат, тъй като производителите са изправени пред нарастващи разходи, които клиените ще трябва да покрият.

Коментар