Вятър и слънце осигуряват над 10% от тока в света

Производството на вятърна и слънчева електроенергия расте с над 20% годишно
(снимка: CC0 Public Domain)

През 2021 година над 10% от електроенергията в световен мащаб е била генерирана от вятърна и слънчева енергия, което е нов рекорд, сочи доклада на анализаторската компания Ember.

Като цяло, чистите енергийни източници, които включват още ядрена енергия, водноелектрически централи и биогорива, генерират 38% от годишното електричество в света – това е повече, отколкото енергията от изгаряне на въглища, и дава надежда за ограничаване на възможна климатична криза.

Съгласно Парижкото споразумение за климата, повишаването на средната глобална температура в света трябва да се ограничи до 1,5 °C спрямо прединдустриалните нива, отбелязва CNN. Това ще изисква поддържане на 10-годишно увеличение на производството на слънчева и вятърна енергия на ниво средно 20% поне до 2030 г.

Така например, през 2021 г. производството на слънчева енергия в света нараства с 23%, а на вятърна – с 14%. Заедно и двата възобновяеми източника представляват 10,3% от общото световно производство на електроенергия, което е с 1% повече от 2020 г.

Ако се запази установеното темпо и ако тази практика се разпространи във всички страни по света, целите на Парижкото споразумение са напълно постижими, заключават анализаторите.

Повече от 10% от електроенергията от вятър и слънце генерират 50 страни в света, сочи още докладът. През последните две години най-бърз преход от изкопаеми източници към слънце и вятър са направили Холандия, Австралия и Виетнам. В 10 държави повече от 25% от електроенергията се произвежда от слънцето и вятъра, сред които Дания е лидер с дял от 52%.

Въпреки нарастването на вятърната и слънчевата енергия, производството на електроенергия от въглища също показва високи темпове на растеж. От една страна, това се случва на фона на възобновяването на икономическата активност в по-късните етапи на пандемията Covid-19 (която все още не е приключила), а от друга страна, украинските събития принуждават определени страни да търсят спешна замяна на въглеводородите от Русия.

Връщайки се към въглищата, докладът отбелязва, че през 2021 г. производството на електроенергия от този източник се е увеличило с 9% до 10 042 TWh, което е 59% от световното търсене на електроенергия.

Според анализаторите, нуждата от електроенергия през 2021 г. се е увеличила с „една Индия” или с 5,4% (1414 TWh). Ако инерцията в растежа на производството на слънчева и вятърна енергия продължи, светът може скоро да се придвижи към точка, в която всяко увеличение на търсенето ще бъде задоволено от тези възобновяеми източници, смята Ember.

Освен въглищата, природният газ също допринася за увеличаването на производството на електроенергия. Делът на газа в световната енергия се е увеличил с 1% през 2021 г. Заедно въглищата и газа и вероятно петролните продукти водят до рекордно увеличение на емисиите на парникови газове през 2021 г., надминавайки предишния рекорд, поставен през 2018 г.

Най-голямото увеличение на търсенето на въглища е регистрирано в Китай – с 13% през 2021 г., в сравнение с нивото от 2019 г., преди пандемията. В същото време Китай влезе в шестте страни, в които приносът на слънцето и вятъра към енергийния сектор е един от най-големите в света. Китай ще продължи да опушва небето, но също така се стреми да стане въглеродно неутрален – колко бързо ще се случи това е трудно да се предвиди днес.

Коментар