Назрява същинска революция в корпоративните Wi-Fi/5G мрежи

Конвергираните Wi-Fi/5G частни мрежи ще станат популярни в 3 сектора: промишлено производство, складово стопанство и здравеопазване (снимка: CC0 Public Domain)

Доставките на Wi-Fi 6E точки за достъп за корпоративни потребители ще нараснат от 1,5 милиона през 2022 г. до 5,2 милиона през 2024 г, прогнозира анализаторската компания ABI Research. На ход е същинска революция, в която се наблюдават преплитане и сливане на корпоративните Wi-Fi мрежи, IT/OT и 5G/Wi-Fi частни мрежи. Технологичните основи на Wi-Fi скоро ще бъдат надградени с Wi-Fi 7, предвижда още ABI.

„Навлизането на Wi-Fi 7 точките за достъп ще се ускори след стандартизацията през 2024 г. и само две години по-късно повечето доставки на 6GHz точки за достъп ще поддържат Wi-Fi 7“, каза Андрю Спайви, индустриален анализатор в ABI Research. „Друга област, която трябва да следим, е конвергенцията на IT/OT. Въпреки че между двете области остава голяма пропаст, стратегиите за преследване на конвергенция започват да се материализират, което ще стимулира по-нататъшните Wi-Fi иновации“.

Докладът също така подчертава темповете на конвергенцията на Wi-Fi и частните 5G мрежи. „Сега преминаваме към свят, в който е не само технически възможно Wi-Fi и клетъчната мрежа да съществуват съвместно в една и съща частна мрежа, но и това да се превръща в жизненоважно решение за много приложения“, каза Спайви. „Водещите мрежови решения на бъдещето ще са тези, които могат да използват и двете технологии по оперативно съвместим начин“.

Според анализаторите от ABI, частните мрежи, които включват Wi-Fi и 5G, могат да се възползват от най-доброто от двете технологии – ултраниска латентност, разширен обхват, сигурност и „безупречна“ надеждност, намалени разходи за внедряване и редуцирана сложност, обратна съвместимост между поколенията и по-добро познаване на технологията.

И все пак анализаторът предупреди, че конвергентните частни мрежи няма да бъдат възприети навсякъде. Той прогнозира, че традиционните предприятия ще продължат да разчитат на позната и надеждна Wi-Fi технология, както и вертикалите, които работят в предимно закрити среди с малко критични приложения, особено образованието, хотелиерството и търговията на дребно. В другата крайност ще са индустриите, обхващащи огромни външни среди – например селското стопанство. Те ще бъдат по-ориентирани към клетъчните услуги.

Трите индустриални вертикали, идентифицирани от ABI като имащи най-голям потенциал за навлизане на конвергираните Wi-Fi/5G частни мрежи, са промишленото производство, складовото стопанство и здравеопазването. „Сладкото място за конвергентните мрежи ще бъдат тези индустрии, които силно разчитат на критични приложения, изискващи големи разстояния и ултраниски нива на латентност“, обобщава Спайви.

Коментар