Дигитализират издаването на разрешителни за работа на чужденци

България може да се превърне в атрактивна дестинация за чуждестранни работници
(снимка: CC0 Public Domain)

Министерският съвет възложи на министъра на електронното управление да координира дейностите по оптимизиране и електронизиране на процесите по издаване на разрешителни за пребиваване и работа на чужденците в България.

Предвижда се да бъде направен анализ каква е нуждата от промяна в нормативната уредба за осигуряване на дигитализирането на процесите и за  създаване на единна платформа за документооборот в тази сфера.

Необходимостта от координатор е обусловена от спецификата на материята и от наличието множество заинтересовани страни, поясниха от Министерски съвет.

Като резултат ще бъде въведена по-атрактивна и ефективна схема за привличане на висококвалифицирани работници от ЕС и трети държави чрез промяна в условията и реда за издаване на разрешителни за работа.

Очаква се промяната да популяризира България като дестинация за трудова миграция и да спомогне за преодоляване на широкоразпространения недостиг на квалифицирани работници в почти всички сектори на икономиката.

Междувременно, за пръв пръв път тази година, в края на месец юни, се отчита спад от 8% на обявите за работа във водещите сайтове в страната. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията JobTiger.

От началото на годината броят на обявите постоянно нарастваше, но през изминалия месец данните сочат близо 5000 предложения по-малко спрямо месец май. Намаляване на обявите се наблюдава в почти всички сектори, включително в ИТ, където спадът е 6%.

Коментар