Google кани всички да тестват изкуствен интелект

Редица ИТ гиганти разработват чатботове, а Google е доста напред в технологията
(снимка: CC0 Public Domain)

По-рано тази година Google обяви приложението AI ​​Test Kitchen, което ще позволи на хората да взаимодействат с един от най-модерните AI чатботове на компанията – LaMDA 2. Сега стана ясно, че потребителите в САЩ могат да се присъединят към тестването на изкуствения интелект чрез кандидатстване за участие в програмата.

Google вече разработи усъвършенстван езиков модел, известен като Language Model for Dialogue Application (LaMDA), за комуникация с човек и създаване на чатботове. Системата е обучена на трилиони думи от интернет, благодарение на които може да имитира човешка реч.

С подобни разработки се занимават и други ИТ гиганти. По-рано Meta Platforms направи достъпен за аудиторията собствен чатбот, базиран на невронната мрежа BlenderBot 3. Потребителите бързо разбраха, че чатботът може да говори лъжи, но въпреки това обучението на AI системата в процеса на разговор с реални хора е важна стъпка, която позволява на разработчиците да подобрят своето творение.Google тръгна по малко по-различен път, ограничавайки взаимодействието на човека със системата LaMDA 2 до няколко режима – „Представи си го”, „Разкажи за това” и „Листвай го”, всеки от които е предназначен да тества различни аспекти на системата.

В режим „Представи си го” потребителят е помолен да назове реално или измислено място и гласовият модел трябва да опише това място (тестът е да се провери доколко описанията на AI системата ще съответстват на представата на потребителя за ​мястото).

В режим „Разкажи за това” потребителят подканва LaMDA 2 да говори по тема (тества се способността на системата да поддържа разговор по конкретна тема). В режим „Листвай го” потребителят е подканен да назове тема или задача и AI​​ системата трябва да я раздели на подзадачи.

Коментар