VR технология помага в производството на лагери

NSK обучава производствения си персонал използвайки VR технология
(снимка: NSK Мундеркинген)

Методи за обучение чрез виртуална реалност (VR) на операторите на високопрецизни машини за шлифоване и хонинговане прилага в дейността си производителят на сачмени лагери NSK.

Наред с другите предимства, технологията VR има тази специфика, че позволява на машините да продължат да произвеждат, като същевременно улеснява стандартизирането на курсовете за обучение. За NSK, този първи проект в завода Мундеркинген в Германия, служи като модел за бъдещо внедряване в други заводи.При производството на висококачествени сачмени лагери изискванията за точност на обработката са изключително сериозни, поради което заводите на NSK използват специални високопрецизни шлифовъчни и хонинговъчни машини. Предизвикателството е тези машини да работят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, докато в същото време се обучават служителите за работата с тях.

NSK, в партньорство с Varity.me, намери решение на това предизвикателство посредством използване на VR технология: повече не се налага прекъсване на производството за провеждане на обучителни занятия, тъй като те вече се организират интерактивно във виртуалното пространство. Освен това, обучението може да се провежда в децентрализирано място с площ до 2 м².

Едно от предимствата на този тип обучение е, че всеки оператор се научава как да настройва машината по един и същи начин, когато преминава към производство на следващия продукт. В завода Мундеркинген работните процеси по настройката са особено важни, тъй като в него се произвежда голямо разнообразие от специфични типове лагери в малки партиди, изискващо чести промени в настройките на машината.

Поддържаното от технологията VR обучение на процеса на настройка създава стандартна процедура, която намалява грешките във времето на цикъла, количеството брак и отклоненията в качеството. Важно е, че операторите могат многократно да практикуват и подобряват уменията си за настройка, без да се налага всеки път да разглобяват машината.VR може да предложи допълнителни предимства на NSK, които надхвърлят обучителните изисквания. Например, при машина, която все още е в процес на разработка от производителя. Възможно е тази машина да се инсталира във виртуалното пространство и служители да се обучават на нея.

Процедурите по настройката могат да бъдат анализирани и оптимизирани с помощта на дигиталния модел на машината. След което операторите могат да направят предложения за оптимизиране на процедурите за настройка и дори да предадат своята обратна връзка и предложения директно на разработчиците на машината, които могат евентуално да направят съответните корекции.

Друго предимство от наличието на дигитален модел на машината във виртуалното пространство е възможността да бъде разгледана от всеки възможен ъгъл. Това може да бъде от полза за персонала по ремонта и техническата поддръжка например, който би могъл да види виртуалната машина отвътре и да разработи план за подмяна на компоненти.Ръководството на NSK разглежда този проект като добър пример за това как цифровизацията не само носи очакваните ползи, но и разкрива потенциал в редица други области.

“Наличието на модел на шлифовъчна или хонинговъчна машина във виртуалното пространство не само улеснява обучението на служителите, но също така помага при експлоатацията и поддръжката на действителната машина”, казва Карстен Шлейер, ръководител на проекта на NSK в Мундеркинген.

Коментар