Учени намериха начин за преработка на всяка пластмаса в пропан

Само малка част от пластмасата се рециклира, поради липсата на универсална технология
(снимка: CC0 Public Domain)

В търсене на решение за екологично утилизиране на отпадъците учени от Масачузетския технологичен институт (MIT) са намерили начин за преработване на почти всяка пластмаса в пропан – така в крайна сметка ще намалее боклукът на планетата.

Дори внимателното сортиране на отпадъците не гарантира, че всичко събрано ще бъде рециклирано. В САЩ не повече от 6% от пластмасовите отпадъци се рециклират, а останалите се извозват на сметищата.Това не е непременно небрежност – пластмасите са различни и просто няма универсални химични реакции за рециклиране. Но сега химици от MIT са измислили почти универсална реакция, която ще позволи повечето пластмасови отпадъци да бъдат превърнати в пропан.

Пропанът се използва за отопление, готвене и в промишлеността за производство на стоки. Но въпросът за рециклирането не е на всяка цена – химичната реакция за преработка на пластмасови отпадъци трябва да бъде икономически жизнеспособна, за да може процесът да се приложи широко в целия свят.

При разработване на универсалната реакция за превръщане на повечето видове пластмаса в пропан, химиците от МIT изхождат от факта, че колкото и сложен да е химическият състав на пластмасите, всяка от тях ще има вериги от въглерод и водород, както и че те ще са повече спрямо останалите елементи.

С прилагане на различни катализатори на реакцията за разлагане и превръщане на пластмасата в пропан учените са открили оптималната комбинация – тя е от поресто и свободно течащо вещество като зеолит и кобалт. Реакциите протичат в порите на зеолита, който поддържа кобалта в активно състояние. Изходът е смес от газове (в зависимост от вида на разградимата пластмаса) със значително преобладаване на пропан.Остават редица проблеми, като например наличието на редица токсични газове при обработката на някои пластмаси, но химиците обещават да подобрят процеса, тъй като възнамеряват да разработят технология за широкомащабна преработка на пластмаса в пропан. Засега предложената реакция се възпроизвежда само в лабораторни условия и все още е далеч от индустриално приложение.

Коментар