Нетера увеличи капацитета на оптичната си мрежа в София

Оптичната мрежа на Нетера в София вече има по-голям капацитет чрез PON технология
(снимка: Татяна Чохаджиева / предоставена от Нетера)

Телекомуникационният доставчик Нетера умножава капацитета на новата си оптична мрежа в София чрез съвременна технология, наречена PON (Passive Optic Network). Тя ще позволи по-бързо присъединяване на бизнес клиенти при гарантирана скорост на услугата, съобщиха от компанията.

PON работи чрез мултиплициране на различни дължини на вълната на светлината в едно и също оптично влакно, което позволява гъвкаво управление на наличния капацитет. По този начин Нетера може да използва най-оптимално своята оптична инфраструктура и да предлага по-голям капацитет на всеки клиент.

В резултат на модернизацията на мрежата, потребителите ще получат гарантирано пълен капацитет на услугата, тъй като PON разделя и оптимизира капацитета на връзката в зависимост от нуждите на клиента. Това позволява на Нетера да обслужва развиващи и разширяващи се бизнеси с много по-гъвкава услуга.

Към момента Нетера притежава и управлява 4 дейта центъра и собствена глобална мрежа с над 200 точки на присъствие в повече от 65 страни. Компанията поема ангажимент, вкл. финансов, да предоставя услуга без прекъсване (т.нар. SLA), в комбинация с други услуги за киберсигурност и DDoS защита.

Коментар