Пилотен проект рециклира екологично монитори в Нигерия

Пилотният проект в Нигерия устойчиво намалява отпадъците от ненужни монитори
(снимка: MMD, Philips Monitors)

Дефектните монитори могат да бъдат рециклирани по екологичен и икономичен начин. Това демонстрира компанията MMD, лицензиран партньор на Philips монитори, като част от пилотен проект в Нигерия.

MMD заедно с партньори, разработи успешен бизнес модел, който приложи и към мониторите – едно вече сертифицирано решение за неутрална по отношение на отпадъците електроника, задавайки нови стандарти за зелени обществени поръчки. Пилотният проект е в рамките инициативата PREVENT Waste Alliance на Германското федерално министерство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ).

50 милиона тона годишно – електронните отпадъци са едно от най-спешните предизвикателства, пред които е изправено обществото днес. Според доклад на Платформата за ускоряване на кръговата икономика (PACE) и Коалицията на ООН за електронни отпадъци, тази планина от е-отпадъци се изхвърля предимно с кораби до африкански или други бързо развиващи се страни.

Въпреки че почти всички нови монитори на Philips не съдържат живак и олово, компютърните монитори като цяло – с техните много малки вградени платки и разтопени химикали като олово и живак – обикновено се смятат за проблемното дете на рециклирането и кръговата икономика. Поне в Африка голяма част от тях не могат да бъдат правилно рециклирани, поради липса на подходящи съоръжения и ресурси. Това е така, защото досега правилното рециклиране и събиране на този тип отпадъци не е било печелившо.

Доказан успешен подход за смекчаване и справяне с това гигантско предизвикателство е концепцията за компенсация за електронни отпадъци, която вече е призната в обществените поръчки като зелено решение за мобилни телефони, лаптопи и таблети и затваря жизнения цикъл на електронното оборудване.

Концепцията се изразява в такса, добавена към покупната цена на ново електронно оборудване, която финансира събирането на старо оборудване за безопасно рециклиране. Възстановените по този начин суровини след това се използват повторно в производството на нови продукти, което ги прави отпадъчно неутрални.

50 милиона тона електронни отпадъци се изхвърлят всяка година, най-често в Африка
(снимка: MMD, Philips Monitors)

В рамките на година и половина партньорите по пилотния проект в Нигерия изграждат бизнес модел, който демонстрира как програмата за компенсиране на отпадъците може да бъде разширена с TCO Certified Edge, сертификация за компенсация на електронни отпадъци, както и с активен мониторинг на отпадъците. Над 5500 неизползваеми монитора са събрани от партньорите по проекта.

„С този пилотен проект успяхме да разработим бизнес модел, който доказва, че успешната концепция за компенсиране на отпадъци работи не само за мобилни телефони. Въпреки че рециклирането на монитори е много по-предизвикателно, то може да бъде финансово рентабилно и същевременно да допринася за развитието на местните мощности за рециклиране”, казва Стефан ван Сабен, глобален старши мениджър по корпоративна социална отговорност и устойчивост в MMD, Philips Monitors.

В началото на проекта в Нигерия няма почти никакъв опит с рециклирането на плоски екрани. Изхвърлените монитори се трупат на сметища, което представлява значителен риск за хората и околната среда. Затова партньорът по рециклирането първо е обучен за ръчно разглобяване на плоски екрани. Това включва безопасно отстраняване на съдържащите живак черни светлинни тръби, безопасното демонтиране на всички други електронни компоненти и идентифицирането и отделянето на различните видове пластмаси, включително и тези, съдържащи опасните бромирани забавители на горенето.

В края на проекта предприятието за рециклиране успява да демонтира дисплеи с плосък панел по много безопасен и ефективен начин, връщайки суровините в цикъла. Същевременно разходите, необходими за това, са намалени с повече от половина. Въпреки че пътят все още е дълъг, това са окуражаващи първи стъпки към едно наистина устойчиво бъдеще.

Коментар