Предстоят тестове на U-space за дронове в Община Раковски

„Нашата цел е дроновете да бъдат практически използвани в ежедневието на хората”, заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Николай Найденов
(снимка: МТС)

Внедряването на U-space въздушно пространство се извършва постепенно в цяла Европа, поради нарастващата необходимост от услуги и технологии за безопасното управление на безпилотния трафик. България също работи по такъв проект.

„Нашата цел е дроновете да бъдат практически използвани в ежедневието на хората. Това ще доведе до постигане на икономическите цели и повишаване на качеството на живот на цялото общество”, заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Николай Найденов, който участва в обществено обсъждане на концепцията за U-space въздушно пространство, проведено в Община Раковски.

Въздушно пространство U-space е географска зона за дронове, определена от всяка държава членка. Европейската регулаторна рамка и първите регламенти за U-space бяха приети от Европейската комисия през 2021 г.

Министерството на транспорта и съобщенията има водеща роля в определянето и обозначаването на въздушните пространства U-space, като услугите в пространството се предоставят от доставчици на обслужване.

В проекта на министерството е заложено установяване на тестово U-space въздушно пространство в района на гр. Раковски. Очаква се първите тестове да бъдат извършени в края на месец март с подкрепата на Община Раковски.

На срещата в града проектът бе представен от проф. дн Димо Зафиров, председател на Координационен съвет за въвеждане на U-space към МТС.

Коментар