Acronis отчете постижения в програмата си за устойчивост

Acronis разгърна глобална инициатива за развитие на местните общности
(снимка: Acronis)

Компанията за киберзащита Acronis публикува своя Доклад за екологично, социално и корпоративно управление за 2022 г. (ESG), който хвърля светлина върху усилията и програмите ѝ в областта на разнообразието, устойчивостта и общностното развитие.

През 2022 година Acronis отвори 13 центъра за данни, с което общият им брой по света достигна 50, а доставчиците са избирани след внимателно разглеждане на техните сертификации и съществуващи практики за енергийна ефективност, сочи докладът. Acronis използва PUE за оценяване на ефективността на доставчиците като стъпка към постигане на климатична неутралност.

Acronis започна също инициатива за използване на мърчъндайзингови продукти, произвеждани от екологични матерали, избягвайки употребата на пластмаса. Това е предотвратило изхвърлянето на 1 826 000 пластмасови бутилки — тоест 21 000 кг пластмаса — и попадането им в океана.

Компанията изследва и различни начини да помогне на партньорите си, особено на тези в развиващите се страни, да се насочат към проекти за възобновяема енергия и да ограничат нарастването на цените на електричеството. Като част от това усилие, Acronis субсидира инсталирането на соларни панели в офисите на партньорите си в Нигерия, което в крайна сметка помага да се намалят ефектите от климатичните промени.

Acronis е силно ангажирана и с осигуряване на помощ за региони, страдащи от конфликти или природни бедствия. През 2022 г. компанията си партнира с неправителствени агенции, а служителите на Acronis станаха доброволци за подпомагане на семействата, пострадали от конфликта в Украйна.

Програма Acronis Cyber Foundation, която стартира преди пет години като инициатива за участие в проекти за развитие на местните общности, се реализира съвместно с партньори на компанията. През 2022 г. Acronis изгради пет училища в силно пренебрегнати общности и проведе множество програми за обучения в областта на ИТ уменията, обхващайки над 13 000 души по целия свят.

По линия на разнообразието и приобщаването, през 2022 г. Acronis въведе програма за менторство „Жени в технологиите” за 50 служители и сформира регионални клубове #CyberWomen, обхващайки 10 държави и достигайки до повече от 450 участници чрез глобални уебинари за съвместна работа и кариерно развитие.

За да насърчи здравословния начин на живот и баланса между работата и личния живот, през 2022 г. Acronis въведе нови работни екстри, включително допълнителен неработен ден и достъп до Програмата за подпомагане на служителите (EAP). Този глобален ресурс, достъпен на 27 езика, е предназначен за служители и за членове на семействата, отговарящи на условията, с цел да им се помогне да се справят със стреса, предизвикан от изолацията заради пандемията и от текущите световни събития.

Коментар