Служителите искат обучение, за да използват AI в работата

1/5 от работодателите не одобряват използването на ChatGPT за улесняване на работата в офиса (снимка: CC0 Public Domain)

Изкуственият интелект се счита за средство за автоматизиране на времеемките бизнес-процеси, но половината от служителите все пак ще се нуждаят от повече обучение, за да могат да използват ефективно средства като ChatGPT и други подобни AI инструменти в ежедневната си работна дейност. Това потвърждава факта, че кадрите на всякакви позиции имат желание да боравят с AI средства, разкрива проучване, проведено от TalentLMS.

Компанията, фокусирана върху обучението на кадри, е анкетирала 1000 служители относно въздействието на решенията за изкуствен интелект на работното място. Ето резултатите от проучването:

AI и неговата крива на обучение

От анкетираните служители 49% казват, че се нуждаят от обучение как да използват AI инструменти, за да могат да ги използват ефективно. Що се касае до другата половина, 23% смятат, че не се нуждаят от нарочна подготовка, тъй като AI инструментите са лесни за използване. Има и 14%, които изобщо не планират да използват инструменти на база изкуствен разум.

Интересни са наблюденията по отношение използването на AI за обучение на хората как да използват AI. TalentLMS е установила, че почти половината от работещите (46%) биха се доверили на учебно съдържание, създадено от AI. Други 27% от анкетираните казват, че не биха. Още толкова са хората, които са неутрално настроени. Има и 14% служители, които посочват, че вече са преминали обучение как да използват AI в работата си.

„Хората могат да се почувстват застрашени от подобна технология, която показва креативност“, коментира Танос Папангелис, съосновател на TalentLMS и главен изпълнителен директор на компанията за електронно обучение Epignosis. „Реално е обратното. Производителността ще получи огромен тласък напред. За нашите икономики това ще е положително развитие, каквото оказаха интернет или мобилните телефони. Работните места в сегашния си вид може да бъдат унищожени, но въз основа на историята знаем, че ще бъдат създадени много повече работни места“.

Бизнес-употреба на ChatGPT

ChatGPT на OpenAI вече е интегриран в работния софтуер от някои организации, като например Salesforce. Измежду респондентите в проучването, които вече са използвали ChatGPT за работни цели, повече от половината (51%) казват, че все още се нуждаят от обучение за подобен тип инструменти. Други 18% пък вече са преминали курсове за боравене с ChatGPT.

Повечето от анкетираните служители, които вече са започнали да си служат с ChatGPT, са го използвали за писане на съдържание (36%), анализиране на данни (33%) или поддръжка за клиенти (30%). Някои от по-рядко срещаните, но потенциално по-въздействащи приложения включват „мозъчна атака и разработване на нови идеи“ (27%) и „навигиране в трудни разговори“ (22%).

Всеки пети работодател не одобрява ИИ за работа

Повечето анкетирани служители (70%) поне са изпробвали ChatGPT за работни цели. 10% са го използвали по лични причини извън работа, а 20% изобщо не са го тествали. Работодателите обаче имат собствена гледна точка по въпроса: един на всеки пет (19%) служители, които са използвали ChatGPT за работа, казват, че шефът им не одобрява това. Защо да е така?

Работодателите се притесняват от липсата на човешка намеса в определени задачи (48%), опасността от дезинформация или попадане на фактически невярна информация (44%), плагиатство (29%) или граматически грешки (27%). Изглежда, казват анализаторите, мениджърите може би знаят, че функцията за търсене на ChatGPT е „в състояние да върне съгласувани, но фактически неправилни отговори“.

От друга страна някои работодатели може би виждат в AI инструмента ефективен начин да се спести време за писане на имейли, планове за срещи или друго съдържание. Служители, които са използвали ChatGPT, казват, че това им е помогнало да подобрят управлението на времето си (61%), да повишат производителността си (57%), да имат достъп до информация и да вземат решения по-бързо (53%), както и да повишат увереността си в ежедневната си дейност (37%).

Какво е важно да се има предвид

Бизнес-лидерите, които обмислят внедряването на AI, трябва да се погрижат за информационната сигурност. Например, ако служителите поставят поверителна фирмена информация в чат-прозорец на ChatGPT, тези данни могат да се смесят с набора от данни за самообучение на инструмента – и по-нататък да се покажат пред потребителите в друга организация. Някои компании, включително JPMorgan и Verizon, дори са блокирали достъпа до ChatGPT поради тази опасност.

Коментар