Генеративният AI и влиянието му върху човешката дейност

Медийно-развлекателната индустрия е най-големият потребител на генеративни AI системи за момента (снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на генеративни системи с изкуствен разум ще нараства средно с по 34,3% годишно до 2030 година. Ако неговата стойност е била 7,9 милиарда долара през 2021 г., то в рамките на десетилетието обемът му ще скочи до 110,8 милиарда долара, според анализаторите от Acumen Research and Consulting.

Предприятията успяват да облекчат работата си чрез автоматизиране на много от ръчните и сложните дейности и процеси. Тенденцията води до намаляване на разходите и същевременно до повишена ефективност. В резултат, организациите могат да използват по-ефективно наличните ресурси и да увеличат производителността си. Сега генеративните системи с изкуствен разум се включват в тази автоматизация и облекчават ежедневните дейности на служителите.

За да създаде ново съдържание, генеративният AI анализира подадените му входящи заявки – изображение, текст или звук. Приложенията на технологията са многобройни – като се започне от написване на писма и оферти и се стигне до защита на самоличността, по-добър контрол на роботиката и дори здравеопазване чрез прилагане на ефективни протоколи за превенция и лечение.

Основни изводи

Няколко основни извода се очертават в доклада на Acumen Research and Consulting. Така например, пазарният дял на генеративния AI в Северна Америка формира над 40% през 2021 г. Растежът на пазара на генеративните системи с изкуствен разум в Азиатско-тихоокеанския регион се очаква да постигне значителен темп от около 36% до 2030 г.

Според скорошни оценки, общото частно финансиране на подобни системи в Китай възлиза на 17,21 милиарда щатски долара за 2021 г. От гледна точка на вида потребители се оказва, че медиите и развлеченията са най-активни: те генерирали 3,3 милиарда щатски долара приходи през 2021 г.

Множество приложения

Всички аспекти на човешката дейност, от разработването на лекарства и правото до изкуството, музиката и дизайна, могат да бъдат повлияни от генеративните AI. Например, изкуствен интелект може да предложи свежи архитектурни концепции и дори да създаде образи на мечтания дом. По този начин той е способен да помогне на хората да бъдат по-креативни, иновативни и да развихрят въображението си.

Когато потребителите видят какви дизайни генерира дигиталният разум, това може да им помогне да разрешат редица проблеми и задачи или да открият алтернативни начини за постигане на целите си. В този смисъл генеративният AI може да се разглежда като обещаващо поле за потребители, фирми, правителства и организации с нестопанска цел.

Пазарна сегментация

Acumen разглежда пазара на генеративен AI, разделяйки го в няколко равнини, в зависимост от неговите компоненти, технологии, крайни потребители и според географско-икономическите региони.

Сегментът на компонентите е разделен на две части: софтуер и услуги. Според анализа, софтуерът представлява по-голямата част от пазарните приходи към 2021 г. По отношение на растежа обаче услугите ще претърпят най-бърза експанзия през следващите години.

Що се касае до технологиите, пазарът е разделен на четири сектора: вариационни автоматични енкодери, генериращи конкурентни мрежи (GAN), трансформатори и дифузионни мрежи. Подсегментът на трансформаторите е достигнал своя връх през 2021 г. и ще продължи да играе значителна роля през следващите години. GAN, от друга страна, ще се радват на бърз растеж от 2022 до 2030 г.

Най-многобройни са пазарните слоеве, когато става дума за крайните потребители. Сред тях са медии, развлекателен бизнес, банки и финансово дело, ИТ и телекомуникации, здравеопазване, автомобили и транспорт, както и други. Банките, застрахователите и финансовите компании са един от водещите сектори по отношение на растеж. Секторът на медиите и развлеченията обаче ще води по отношение на приходите.

Северна Америка ще бъде лидер на пазара на генеративни AI през периода до 2030 г. Принос за интензивното разгръщане на този вид решения имат тенденции като многобройните банкови измами, хакванията на уебсайтове и ИТ измамите в здравеопазването – американската индустрия се чувства принудена да внедрява генеративни AI решения в мащаб.

В допълнение към това бизнесът в САЩ има прилична ИТ инфраструктура, характерни за която са множество технологии за автоматизация и роботизация на процесите. Влияние, разбира се, има и присъствието на ИТ гиганти като Amazon, Meta, Microsoft, IBM и Google, което също ще благоприятства значителното покачване на генеративния AI пазар в САЩ.

Междувременно Азиатско-тихоокеанският регион ще се разраства с бързи темпове поради нарастващия брой инвестиции в AI технологии там.

Коментари по темата: „Генеративният AI и влиянието му върху човешката дейност”

добавете коментар...

 1. Фофу

  малоумасон – аз не се мъча когато пиша. Даже ми е приятно понякога. Особено като се появи някое мозъчно недоносче което реве простотии и по моете стандарти става силен кандидат за навиране на кучето в ауспуха.

 2. един масон

  ИИ ще пише речите на марето гербиел с които ви баламосва
  да не се мъчи жената
  това му е полезното
  и Фофу няма да се мъчи да си пише разсъжденията

Коментар