Метавселената има голям потенциал, но инвеститорите не бързат

Въпреки шума около метавселената, засега няма големи инвестиции в тази област
(снимка: CC0 Public Domain)

Много от мениджърите на бизнеси, свързани с технологии, медии и телекомуникации, вярват, че метавселената има голям потенциал да генерира печалби и да намали оперативните разходи. Но те все още не са готови да инвестират сериозно в нея, установи проучване, проведено от международната консултантска агенция KPMG.

Според доклада, близо 60% от ръководителите вярват, че използването на метавселената ще увеличи приходите и печалбите, както същевременно ще намали оперативните разходи, докато компаниите преминават от физически към виртуални транзакции.

Друг положителен ефект, който анализаторите очакват от метавселената, е повишаване на удовлетвореността на клиентите чрез интерактивно взаимодействие. Тези изводи са направени от проучване сред 767 ръководители в областта на технологиите, медиите и телекомуникациите (TMT) от 13 страни на пет континента с годишни приходи от над 250 милиона долара.

Според респондентите, метавселената все още трябва да бъде усъвършенствана и развита. „По-голямата част от ръководителите на TMT, които участваха в нашето проучване, вярват, че метавселената няма да се превърне в процъфтяваща търговска екосистема след няколко години”, отбелязва KPMG в своя доклад.

40% от анкетираните биха искали да видят доказателства за възвръщаемост на инвестициите в метапространството, преди да инвестират сериозно в тази област. Редица лидери в TMT сектора са скептични относно жизнеспособността на метавселената, като 27% я наричат ​​несбъдната мечта, а за други 20% това е ​​„мода, която никога няма да оправдае шума около нея”.

Около половината от респондентите казват, че техните компании все още само „наблюдават и чакат” или оценяват дългосрочната стойност на бизнеса в метавселената. Така че все още е рано да се говори за големи инвестиции в метапространството.

Коментар