Заражда се нова бизнес-ниша: ВЕИ брокерство

Секторът на възобновяемите енергийни източници често е в конфликт със селското стопанство (снимка: CC0 Public Domain)

Нова бизнес-ниша се заражда в света на възобновяемата енергия: ВЕИ брокерство. Австралийска фирма се зае с предлагането на услуги по посредничество на „пазара” на земи за разработване на соларни и ветроенергийни проекти.

При бърза проверка RELA Australia изглежда като компания за соларни лизингови системи, каквато в действителност е. Но сега фирмата се е захванала с ролята на балансиращ посредник между интересите на собствениците на терени, подходящи за фотоволтаични и ветроенергийни проекти, и предприемачите, разработващи подобни системи.

Идеята е заинтересованите собственици на земя да се обръщат към брокера, който да оцени качествата и жизнеспособността на техния имот за изграждане на ВЕИ централи. Посредникът разглежда имота от гледната точка на предприемач, като взема предвид параметри като налични точки за свързване към електро-мрежата и потенциален капацитет, оценка на слънчевите и вятърни ресурси.

Ако имотът е подходящ, брокерът се обръща към разработчиците във формат на затворен търг, спазвайки изискванията на собственика на земята. При наличието на съвпадение на интересите брокерът продължава да работи със собственика на земята, за да оцени предложенията на разработчиците, да представи договори за наем и да управлява процеса.

„Ние предоставяме същия набор от умения като предприемача, но в полза на собственика на земята”, казва директорът на RELA Australia Майкъл Кац, цитиран от PV Magazine. „За да функционира пазарът, собствениците на земя трябва да разполагат със същите ресурси и знания, каквито имат разработчиците”.

Най-общо казано, философията на инициативата стъпва на идеята, че чрез по-добро информиране на собствениците на земя може да се развие по-голяма увереност и доверие и това в крайна сметка помага за по-гладкото реализиране на стабилни, надеждни и ефективни проекти.

Решението е следствие от нарастващ проблем, който бе очертан в проучване, публикувано от правителството на Нов Южен Уелс през март относно конфликтите между използването на земята и селското стопанство в сектора на възобновяемите енергийни източници.

В документа правителството посочи, че трябва да се положат много повече усилия за предоставяне на „достъпна” информация на собствениците на земя и техните общности. Като ключов извод от анализа изкристализира нуждата от повече прозрачност на пазара.

От своя страна, фирми като RELA имат опит в областта на възобновяемите енергийни източници и могат да използват познанията си в индустрията, за да помогнат да се реализират ВЕИ проекти по най-ефективен и взаимно изгоден начин.

Първоначалните впечатления сочат, че предложението определено е „докоснало тънка струна” у собствениците на земи, но разработчиците също са развълнувани от концепцията, тъй като тя облекчава преговорите им с притежателите на ценни терени.

Коментар