Отворен е конкурс за 5G проекти с бюджет 51 млн. евро

Качествената 5G свързаност има потенциал да подобри цифровите услуги в населените места (снимка: CC0 Public Domain)

Публични организации могат да кандидатстват с проекти за 5G на стойност 51 млн. евро по Механизма за свързване на Европа. Общият бюджет е 51 млн. евро за всички държави от ЕС, а крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 февруари 2024 г.

Министерство на транспорта и съобщенията, като национален координатор по Механизма за свързване на Европа за цифровия сектор, провежда широка информационна кампания сред университети, общини, публични доставчици на услуги и оператори, за да ги подпомогне да подготвят своите проекти.

„Тези средства са възможност да се развие дистанционното болнично диагностициране и консултиране, дистанционното образование, тестването на продукти в академична среда, както и иновации в много други сфери”, обясни министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков.

Той призовава повече български участници да се включат в конкурса и подчерта, че министерството предоставя както институционална, така и експертна подкрепа.

На 29 ноември Министерството на транспорта и съобщенията организира информационен ден с представители на Европейската комисия, експерти, оператори и заинтересовани участници, на който ще бъдат разяснени условията за кандидатстване. Регистрацията за събитието вече е отворена, а участието е безплатно.

В рамките на събитието ще бъдат представени възможностите за участие в отворения до 20 февруари 2024 г. трети конкурс по инициативата „5G за интелигентни общности”. Успешни биха били проекти за конкретни случаи на използване на 5G, които имат потенциала да стимулират бъдещи разработки на приложения, базирани на 5G, в различни сектори.

В здравеопазването свързаните с 5G болници или линейки могат да помогнат за наблюдение на пациентите, да направят ранна диагностика и да дадат възможност за персонализирани медицински съвети и лечение.

В образованието освен познатото онлайн обучение, 5G има голям потенциал в райони с недостатъчно обслужване, където ще позволи на учениците да участват в класове от отдалечени места с виртуална и добавена реалност, ще даде възможност за по-голямо взаимодействие и ще направи уроците по-ефективни и забавни.

Коментар