Умният транспорт се развива най-добре в Европа

Напредъкът на интелигентния транспорт до голяма степен зависи от публично-частните партньорства и правителствените инициативи (снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на решения за интелигентен транспорт е един от най-големите и същевременно бързо развиващи се света на технологиите. Той възлиза на 120,4 милиарда щатски долара за отминалата 2023 г., но ще нарасне до 310,65 милиарда долара до 2030 г., или средно с по 14,5% годишно. Европа пък е регионът, който се утвърждава като пазарен лидер и като обем, и като качество на иновациите, когато става дума за новото поколение транспортни системи.

Индустрията на т.нар. интелигентен транспорт включва широка гама от технологии и решения, насочени към подобряване на транспортните системи, намаляване на задръстванията, повишаване на безопасността и общата ефективност. Популярността на тази индустрия нараства бързо в резултат на урбанизацията, увеличеното задръстване на трафика, опасенията за околната среда и разпространението на устройства за интернет на нещата (IoT).

Пазарът на системи за интелигентен транспорт се стреми да предложи справяне с ограниченията и сложността на настоящите транспортни системи чрез използване на най-съвременни технологии. Свързани превозни средства, интелигентни системи за управление на трафика, електрически и автономни превозни средства, анализ на данни и платформи за мобилност като услуга (MaaS) – това са само някои от популярните примери за подобни технологии.

Автомобилите, оборудвани със сензори и комуникационни технологии, позволяват споделяне на данни в реално време между коли, инфраструктура и централизирани системи. Разнообразието от удобни функции може да включва комуникация от превозно средство до превозно средство, прогнозна поддръжка и подобрени системи за подпомагане на водача. В допълнение, концепцията за мобилността като услуга (MaaS) осигурява интегриран подход към мобилността.

MaaS платформите позволяват на потребителите да планират, резервират и плащат за много видове транспорт чрез едно приложение, предоставяйки удобна и гъвкава алтернатива на традиционните транспортни парадигми. В интелигентния транспортен бизнес анализът на данни е от решаващо значение за предоставяне на информация за моделите на трафика, поведението на потребителите и ефективността на инфраструктурата. Тези анализи позволяват на правителствата и доставчиците на транспортни услуги да вземат по-информирани решения, да управляват дейностите си по-ефективно и да подобряват изживяването на потребителите.

IoT и автоматизация

Възприемането на IoT (Интернет на нещата) и технологиите за автоматизация са от решаващо значение за по-нататъшното технологично развитие в областта на интелигентния транспорт. Това сближаване на авангардни технологии трансформира начина, по който хората и нещата се движат в градските и междуградските зони. Симбиозата на IoT и автоматизацията води до повишена ефективност, безопасност и устойчивост.

Интегрирането на технологията IoT е критичен компонент в напредъка на интелигентния транспорт. IoT създава мрежова екосистема, позволяваща споделяне на данни в реално време и вземане на решения чрез интегриране на сензори, комуникационни устройства и инструменти за анализ на данни в автомобили, инфраструктура и градска среда. Превозните средства, оборудвани с IoT устройства, могат да се свързват помежду си, със системите за контрол на трафика и дори с хора, предоставяйки пълна картина на транспортния пейзаж.

Тази свързаност в реално време подобрява управлението на трафика, оптимизира маршрутите и намалява задръстванията. Освен това технологията на IoT позволява прогнозна поддръжка, позволяваща ранна диагностика на проблеми с превозното средство и предотвратяване на повреди, допринасяйки за по-равномерни дейности и намалено време на престой.

Освен това, приемането на такива технологии също подклажда концепцията за мобилност като услуга (MaaS). Решенията тип MaaS комбинират IoT свързаност и автоматизация, за да осигурят на потребителите безпроблемен достъп до няколко вида транспорт, включително обществен транспорт, споделено пътуване, споделяне на велосипеди и дори автономни таксита, всичко това чрез едно приложение. Тази стратегия за интеграция подобрява комфорта на клиентите, като предлага информация в реално време, лесни резервации и персонализирани маршрути за пътуване, свеждайки до минимум необходимостта от притежаване на личен автомобил и насърчавайки прехода към по-устойчиви и ефективни транспортни решения.

Освен това безпилотните превозни средства трансформират транспортната концепция. Автономните коли, които разчитат на модерни сензори, камери, LiDAR и изкуствен интелект, скоро ще са способни да се движат по пътищата и да взаимодействат със заобикалящата ги среда без необходимост от човешка намеса. Освен това технологията за автоматизация може да подобри потока на трафика. Това ще позволи на превозните средства да комуникират и да се координират помежду си, намалявайки внезапните промени на лентата и резките спирания, допринасяйки за намаляване на задръстванията.

Държавни инициативи и ПЧП

Все по-многобройните правителствени инициативи и появата на модели на публично-частно партньорство (ПЧП) са критични движещи сили за напредъка на интелигентните транспортни системи. Докато светът се урбанизира, задръстванията, тревогите за околната среда и необходимостта от по-ефективни решения за мобилност подтикват правителствата и корпоративните организации да работят във все по-тясна връзка, за да възприемат нови транспортни технологии и тактики.

Партньорствата включват сътрудничество между правителствени и бизнес-организации, като се използват възможностите на всяка страна за постигане на общи цели. ПЧП позволяват обединяването на ресурси, опит и нови технологии в контекста на интелигентния транспорт, което иначе би било трудно за отделните организации. Тази връзка насърчава синергията, водеща до създаването и изпълнението на всеобхватни решения за проблемите на градската мобилност.

На много места компании като Uber и Lyft са сформирали съюзи с местните правителства, за да осигурят решения за транспортна свързаност, елиминирайки търсенето на лично превозно средство и смекчавайки задръстванията. Тези сътрудничества насърчават опциите за мултимодален транспорт чрез интегриране на техните платформи с мрежи за обществен транспорт и позволяване на споделени пътувания, което прави градската мобилност по-удобна и ефективна.

Освен това правителствата и технологичните фирми си сътрудничат за внедряване на сензори, камери и инструменти за анализ на данни, които наблюдават и оптимизират трафика в реално време. Тази координирана инициатива намалява задръстванията, съкращава времето за пътуване до работното място и подобрява пътната безопасност. Градовете, например, си сътрудничат с технологични компании, за да разработят платформи за споделяне на данни, които предлагат на пътуващите информация за трафика в реално време, което им позволява да вземат информирани решения за пътуване.

Европа, Германия

Европейският пазар на системи за интелигентен транспорт включва голямо разнообразие от нови технологии и решения, насочени към оптимизиране на транспортните системи, повишаване на безопасността, намаляване на емисиите и подобряване на цялостната градска мобилност. Тази индустрия се отличава с включването на цифрова връзка, анализ на данни, устройства за интернет на нещата (IoT) и автоматизация за създаване на интелигентни транспортни среди. Докато правителствата и компаниите от частния сектор работят заедно за справяне с тези трудности, пазарът на интелигентен транспорт продължава да се разширява и развива.

Германия се откроява като пазарен лидер в интелигентния транспорт. Иновативният дух на страната, силните производствени възможности и добре установеният автомобилен сектор я изведоха в челните редици на революцията в интелигентния транспорт. Освен това градовете в Германия бързо приемат програми за интелигентен транспорт. Интелигентни системи за управление на трафика, които използват IoT сензори и анализ на данни за оптимизиране на трафика, намаляване на задръстванията и подобряване на безопасността, се внедряват в градове като Берлин, Мюнхен и Хамбург.

Решимостта на Германия да предоставя многобройни и възможности за транспортна свързаност и мобилност се вижда от внедряването на интелигентни решения за мобилност като платформи за споделяне на превози, услуги за електронни скутери и интегрирани приложения за обществен транспорт.

Коментари по темата: „Умният транспорт се развива най-добре в Европа”

добавете коментар...

  1. Иван

    Европа и чипове!!! За чипиране ставало въпрос.

Коментар