Мрежовите оператори увеличават вложенията в AI

Инвестициите на мрежовите оператори в AI за мрежова оркестрация ще формират над 50% от прогнозираните им разходи до 2028 г. (графика: CC0 Public Domain)

Инвестициите на мрежовите оператори по света в изкуствен интелект за мрежова оркестрация ще достигнат обем от 20 милиарда щатски долара до 2028 г. Това означава впечатляващо увеличение от 240% в сравнение с 6-те милиарда долара, на които се оценява пазарът за 2024 г.

Нарастващото използване на клетъчни мрежи от предприятията, включително за приложение в интелигентното производство и автономни превозни средства, ще наложи допълнителни инвестиции в AI, прогнозира Juniper Research. Технологията автоматизира ключови мрежови процеси. Те от своя страна изискват висока пропускателна способност, ниска латентност и обширно географско покритие, посочват от Juniper, анализатор на телекомуникационните пазари.

Следователно, за да увеличат максимално ефективността на мрежите си и да намалят оперативните разходи, операторите следва да да ускорят включването на AI в основните си мрежи.

Производителност и сигурност

Инвестициите в AI имат ключово значение за подобряване на производителността и сигурността на мрежите. Тъй като мрежовите оператори разширяват съществуващите инфраструктури от пето поколение и напредват с бъдещите 6G мрежи, сега изкуственият интелект е на път да поеме незаменима роля. Докладът на Juniper сочи, че оптимизирането на производителността и сигурността на мрежата се определят като решаващи двигатели на този натиск за въвеждане на AI. Те ще представляват над 50% от прогнозираните разходи на операторите за AI до 2028 г. в глобален мащаб.

Ново поколение управление на мрежите

Наред с това нарастващата виртуализация на мрежовите функции и увеличеното търсене на клетъчни данни предвещават необходимостта на операторите да използват изкуствения разум за ограничаване на оперативните разходи. Докладът очертава извода, че мрежовият анализ в реално време и динамичното регулиране на мрежовите условия, станали възможни чрез AI, ще бъдат от основно значение за минимизиране на разходите, свързани с управлението на мрежата и предоставянето на услуги.

Тъй като операторите се конкурират от гледна точка на качеството на своите мрежи, изкуственият интелект ще бъде от съществено значение за максимизиране на стойността от използването на клетъчна мрежа за свързаност,” посочва авторът на изследването Фредерик Савидж. “Потребителите с големи разходи ще гравитират към тези мрежи, които могат да им осигурят най-добрите условия за обслужване.”

Инвестиции в иновация и клиентско удовлетворение

Докато напредваме към бъдеще, в което технологиите и човечеството се преплитат все по-тясно, ролята на изкуствения разум в управлението на мрежовата оркестрация става все по-важна. Докладът на Juniper Research подчертава тази реалност, осветявайки пътя напред към свят, в който мрежите, управлявани от AI, стават основа на нашия свързан живот.

Тъй като изкуственият разум е на път да се превърне в основата на глобалните телекомуникационни операции, очакваният ръст на разходите за AI за мрежова оркестрация е сигнал за огромната трансформация, която е на ход в индустрията. Тъй като операторите по целия свят се стремят да отговорят на нарастващите изисквания на усъвършенстваните приложения и нарастващите обеми мобилни данни, интегрирането на AI в основните мрежи вече не е опция, а абсолютна необходимост.

Вграждането на изкуствен интелект в мрежите е свидетелство за тази промяна, предлагайки поглед към бъдещето, в което бизнес-намеренията безпроблемно се превръщат в мрежови дейности. Съответно прогнозираният скок в разходите на глобалните телекомуникационни оператори за AI за оркестрация на мрежите не само означава финансова инвестиция, но и ангажимент за иновации и удовлетворение на клиентите.

Коментар