Сателитните комуникации M2M – кои сили движат пазара

Европа запазва водеща роля в развитието на технологиите за M2M спътникови приложения
(графика: CC0 Public Domain)

Пазарът на M2M сателитни комуникации се очаква да нарасне от 15,5 милиарда долара през 2023 г. до 28,7 милиарда долара към 2028 г. при средногодишен темп на растеж от 13,1% през прогнозния период. Пазарът за M2M сателитна комуникация се върти около използването на сателитни мрежи за улесняване на комуникацията между машини и устройства в световен мащаб.

Технологията позволява дистанционна свързаност в различни индустрии, предлагайки стабилен, надежден и бърз трансфер на данни в реално време за приложения в области, където традиционните наземни мрежи може да са ограничени или изцяло недостъпни. Този пазарен сегмент продължава да расте поради способността си да поддържа IoT, дистанционно наблюдение, проследяване на активи и други критични дейности и то в „предизвикателна“ среда, казват анализаторите от Markets and Markets.

Пазарът за M2M сателитна комуникация предлага разнообразен набор от услуги, предназначени за свързване и управление на устройства. Услугите за пренос на данни улесняват безпроблемния обмен на информация между отдалечено разположени устройства. Това прави възможни наблюдението и контрола в реално време. Гласовите сателитни услуги пък осигуряват незабавна комуникация в райони с ограничени наземни мрежи, осигурявайки гласова свързаност, която доскоро е била невъзможна.

Сателитните услуги, включително телеметрия и дистанционно наблюдение, използват спътниковите мрежи за глобално покритие. Това позволява ефективно проследяване на активи и мониторинг на околната среда. Услугите за сигурност отговарят на необходимостта от стабилна защита на данните и сигурна комуникация, защитавайки чувствителна информация. Бизнес-услугите включват консултации, управление на проекти и текуща поддръжка, като гарантират, че организациите извличат максимална стойност от внедряването на M2M.

Бум на сателитните съзвездия

Сателитните съзвездия осигуряват обширно покритие и повишават надеждността на комуникационните услуги. M2M връзките включват обмен на данни между устройства или системи без човешка намеса, а спътниковите съзвездия допринасят за това, като осигуряват глобална свързаност.

Забележителен пример е разгръщането на сателитни съзвездия в ниската земна орбита (LEO). На това ниво множество малки сателити работят в синхронизирани орбити при относително малки височини. Взаимосвързаността в тези групи спътници улеснява безпроблемната комуникация между наземните устройства в различни индустрии, включително селско стопанство, транспорт и мониторинг на околната среда.

Енергетиката и комуналните услуги – топ-потребители

Тъй като активите на енергийните дружества са разпръснати в отдалечени и често пъти предизвикателни среди, M2M сателитната комуникация предлага стабилно решение за предаване и контрол на данни в реално време. Технологията за спътникова свързаност позволява безпроблемна връзка за устройства като сензори, интелигентни измервателни уреди и оборудване за мониторинг.

Така е възможно за комуналните дружества дистанционно да управляват и оптимизират своите мрежи за пренос и разпределение на енергия. Това е особено важно за функционирането на електрическата мрежа, където решенията M2M осигуряват непрекъснат поток от данни, подпомагайки откриването на грешки, управлението на стабилността на мрежата и отговора на динамичните енергийни изисквания.

Европа ще държи втория по големина пазар

Пазарът на M2M сателитна комуникация в Европа се характеризира със съвместните усилия на големи страни като Германия, Франция, Италия, Испания и други. Германия със своята стабилна космическа индустрия има водеща роля в сигурните сателитни комуникации с програми като SPAINSAT NG, показващи напредъка във военните технологии.

Франция, чрез инициативи като военния сателит Syracuse 4B и сътрудничество с Индия за сателитни съзвездия, набляга на иновациите и международните партньорства. Италия, със съзвездието COSMO-SkyMed и сигурната комуникационна система SICRAL 3, играе важна роля в наблюдението на Земята и отбранителната комуникация. Други европейски държави, включително Холандия, Швейцария и Швеция, допринасят с опит в области като наблюдение на Земята, прецизно инженерство и научни изследвания.

Коментар