Смарт електромерите бързо се разпространяват

Интелигентните IoT измервателни уреди ще достигнат 54% от общия глобален пазар на електромери до 2030 г. (графика: CC0 Public Domain)

1,06 милиарда интелигентни измервателни уреди вече са инсталирани по целия свят. Северна Америка е най-зрелия пазар на смарт-електромери, където е налице почти 77% навлизане на пазара. Някои държави от Европейския съюз и източноазиатският регион също имат високи нива на разпространение на интелигентни електромери.

Доставчиците на комунални услуги по света са инсталирали над 1,06 милиарда интелигентни измервателни уреди (за електричество, газ или вода) към края на 2023 г., според актуализирания доклад „Global Smart Meter Market Tracker 2020–2030“ на IoT Analytics. На фона на нарастващия интерес към устойчивостта и цифровизацията на комуналните услуги инсталираната база от тези устройства се очаква да надхвърли 1,75 милиарда до 2030 г. (средно 6% растеж).

Възприемането на интелигентни електромери е далеч по-популярно от внедряването на интелигентни измервателни уреди за и газ и вода. Все пак картината може да се промени до 2030 г., защото се очаква възприемането на интелигентни газомери и водомери да нараства с по 10% и 16% съответно.

Над 2/5 от електромерите са „умни“

Към края на 2023 г. интелигентните електромери представляват 43% от общия брой електромери по света. Инициативите за модернизиране на електроенергийната мрежа започнаха в края на 2000-те години в Италия и САЩ и се ускориха до мащаба на „общонационално внедряване“ в регионите на ЕС и Азиатско-тихоокеанския регион след 2010 г.

Регулаторните политики, подкрепени с финансови стимули от регионални или национални правителства, допринесоха значително за този растеж.

Разбира се, не всички части на света модернизират електроенергийната си инфраструктура с еднакви темпове. Според анализа, най-бързо и ефективно развитие на пазара се наблюдава в Северна Америка, Европа и Източна Азия. Междувременно Латинска Америка, Африка и Южна Азия са най-изоставащи и бавно започват проекти за интелигентни електромери.

Като цяло пазарът на интелигентни електромери изглежда обещаващ и анализаторите прогнозират, че тези IoT устройства ще достигнат 54% от общия глобален пазар на електромери до 2030 г.

Северна Америка – водещият пазар

Северна Америка има най-зрелия пазар на интелигентни електромери. Почти 77% е проникването на смарт-уредите на пазара на електромери до края на 2023 г.

В САЩ интелигентните електромери имат 76% навлизане на общия пазар на електромери към 2023 г., водени от широкомащабни внедрявания – дело на местните комунални компании. Очаква се внедряването на интелигентни измервателни уреди в САЩ да се забави или да остане на плато през прогнозния период поради високата степен на навлизане на интелигентните измервателни уреди и дългите жизнени цикли на продукта.

Тъй като общините с по-малки бюджети и кооперативните комунални услуги заменят своите традиционни електромери с интелигентни измервателни уреди, годишните доставки на интелигентни измервателни уреди в САЩ ще да отбележат незначителен ръст през останалата част от десетилетието.

В Европа 47% от електромерите са умни

Европа се отличава с 47% навлизане на пазара на интелигентни електромери в целия континент в края на 2023 г. Франция, Испания, Италия, Холандия и скандинавските страни започнаха общонационални внедрявания през последното десетилетие. Гърция, Унгария, Полша и Румъния се сочат като най-изоставащи, защото са започнали своите инициативи най-наскоро.

Германия, с над 50 милиона точки за измерване на електроенергия, значително изостава в степента на приемане. До момента под 10% от електромерите там са умни.

Въпреки това в началото на 2023 г. правителството на Германия преработи своя Закон за експлоатация на измервателните точки, за да ускори внедряването на интелигентни измервателни уреди, като се насочи към пълно внедряване до 2032 г. Новият закон определя обвързващи срокове за комуналните дружества с „пътна карта“, която предполага 20% внедряване до края от 2025 г., 50% до края на 2028 г. и 95% до края на 2030 г. за битови и малки бизнес-потребители.

Съществува обаче силен пазарен скептицизъм относно постигането на тези срокове. Част от факторите са липсата на яснота за финансирането, поверителността на данните и рамката за управление на сигурността.

Азия – огромен пазар, и расте

Азиатско-тихоокеанският регион има втория най-зрял пазар на интелигентни електромери. Движещ фактор са националните инициативи в Китай и Япония. Към 2023 г. Азиатско-тихоокеанския регион представлява почти 60% от глобалната инсталирана база на интелигентни измервателни уреди и повече от 50% от годишните доставки на интелигентни измервателни уреди.

Регионът постигна ниво на навлизане на интелигентни измервателни уреди от 49%. Планирани са общонационални внедрявания в Австралия, Южна Корея, Индия, Индонезия и Сингапур и се очаква проникването на интелигентните измервателни уреди в региона да достигне 67% до края на това десетилетие.

Трябва да се отбележи, че в този регион през 2021 г. правителството на Индия си постави амбициозна цел да инсталира 250 милиона интелигентни електромера до края на 2025 г. Въведена е национална схема за насърчаване на внедряванията, но и за разширяване на вътрешния производствен капацитет за производство на интелигентни измервателни уреди в страната. Анализаторите са скептични за успеха на начинанието. До края на 2023 г. Индия е постигнала по-малко от 3% от заложената цел.

Очаквания и предвиждания

Въпреки че регионалните различия продължават да съществуват, пазарът върви напред. Някои ключови съображения, според анализаторите, са:

 • Насищане на пазара и незначителен растеж в развитите икономики: внедряването на по-усъвършенствани и богати на функции интелигентни измервателни уреди от второ поколение вече е в ход или в напреднали етапи на планиране в страни като Швеция, Италия, Финландия и Канада. Това вероятно ще повиши незначително средната продажна цена на интелигентните електромери.
 • Чувствителност към разходите в нововъзникващите пазари: в региони като Южна Азия, Латинска Америка и Африка, където нивата на навлизане са по-ниски, някои национални правителства са убедени в необходимостта от надграждане на тяхната остаряла мрежова инфраструктура и активно се ангажират със заинтересованите страни от индустрията на интелигентни мрежи за развитие регулаторни политики и стандарти за стимулиране на приемането на интелигентни измервателни уреди. Това обаче са пазари, чувствителни към разходите. Там евтините интелигентни измервателни уреди е по-вероятно да бъдат по-успешни.
 • Разнообразяване на веригата за доставки на интелигентни измервателни уреди: няколко големи държави (напр. Саудитска Арабия, Мексико, Бразилия, Индия и Индонезия), които започват широкомащабно внедряване, изискват OEM производителите на интелигентни измервателни уреди да локализират производството на 40% или повече от търсенето на интелигентни измервателни уреди.
 • Несигурност на регулаторната политика: нерешителността на политиката създава сложна и несигурна среда за заинтересованите страни, възпрепятствайки иновациите и инвестициите, които впоследствие забавят внедряването на интелигентни измервателни уреди, както се вижда в страни като Бразилия, Индия, Мексико и Южна Африка.
 • Бъдещи иновации: иновациите в чиповете, периферните изчисления и AI могат да помогнат за намаляване на напрежението върху комуникационните мрежи, да подобрят реакциите в реално време на колебанията в мрежата, да изградят устойчивост и да подобрят сигурност на данните и поверителност.
 • Електромобили и зелена енергия: в идните няколко години пазарът ще бъде силно повлиян от инициативите за интегриране на зелена енергия и разгръщането на инфраструктура за зареждане на електромобили.

„Базираните на IoT интелигентни електромери се превърнаха в реалност в света. Навлизането им варира значително в зависимост от страната и региона,“ коментира Кнуд Ласе Лют, главен изпълнителен директор на IoT Analytics. „Страни като Швеция, Франция или Канада са завършили или почти са завършили внедряването си, докато други като Германия все още не са започнали своята инициатива. Индия вероятно ще бъде мястото на най-голямото внедряване през следващите години“.

„Дигиталната трансформация завладява комуналната индустрия,“ посочва Адарш Кришнан, главен анализатор в IoT Analytics. Глобално инсталираната базa вече надхвърля 1 милиард единици. „Ббъдещият напредък в AI и изчисленията „на ръба“ ще донесе по-голяма оперативна ефективност и иновативни потребителски услуги, създавайки устойчиви интелигентни мрежи.“

Коментари по темата: „Смарт електромерите бързо се разпространяват”

добавете коментар...

 1. Смарт

  Сега ще ви клатят смарт ( умно) за да няма гък

 2. фреез

  Смърт метъра е ужасно нещо.

  Ако имате възможност не го инсталирайте !

Коментар