Нова платформа подкрепя образованието по дигитални науки и програмиране

Общинските и държавни училища в страната могат да кандидатстват за безплатни училищни абонаменти за Буки.bg (снимка: Училищна Телерик Академия)

Училищата в България вече могат по-лесно да предлагат на своите ученици нови програми и предмети по актуални теми като програмиране и дигитални науки. Новата образователна платформа Буки.bg дава достъп до 15 готови цялостни програми, разработени уроци и материали, които са създадени от образователните организации „Училищна Телерик Академия” и „Технократи”.  

Всички общински и държавни училища в страната могат да кандидатстват за безплатни училищни абонаменти за Буки.bg и да въведат нови образователни програми още през следващата учебна година. За целта училищата трябва да попълнят формуляр за кандидатстване до 26 април на сайта на проекта.

Първите 150 училища, които попълнят формуляра, ще получат безплатен едногодишен абонамент, благодарение на дарители и партньори на „Училищна Телерик Академия” в цялата страна.

“Качественото учебно съдържание е ключово за подобряване на образованието и изисква постоянна адаптация, за да отговоря на нуждите на учителите и учениците. Често учителите нямат време и ресурси да създадат нови учебни материали и програми по актуални теми, които да отговорят на интересите на учениците. Затова създадохме Буки.bg”, споделиха Петър Шарков и Ивайло Бонев, изпълнителни директори на „Училищна Телерик Академия”.

Буки.bg осигурява достъп на училищата до напълно разработени авторски образователни програми с фокус върху дигитална грамотност, зелени технологии, програмиране и ключови умения за успешна реализация на учениците. Програмите могат да бъдат въведени в училище като допълнение към общообразователните предмети, като факултативни и избираеми дисциплини или извънкласни дейности и занимания по интереси.

Програмите на Буки.bg са интересни и увлекателни за учениците
(снимка: Училищна Телерик Академия)

Платформата подкрепя училищата да използват новите програми като осигурява всички необходими материали и полезни насоки за учителите. През учебната 2024-2025 г. ще са достъпни 15 готови програми, подходящи за ученици от III до XII клас и училища с различни профили и специалности.

Програмите са разработени от експерти с опит като преподаватели и са провеждани в школи и училища в страната. Учителите споделят, че програмите са интересни и увлекателни за учениците, а материалите са добре подготвени и изискват минимална адаптация и усилия за преподаване.

Всички училища в община Бургас и в община Стара Загора ще имат пълен достъп до платформата Буки.bg от следващата учебна година. В Бургас Общината осигурява достъп до платформата като част от голям проект за повишаване дигиталната грамотност на учениците, а в Стара Загора инициативата е подкрепена отново от местната власт и дарители.

Коментар