Пазарът на водородни технологии – фактори за растежа

Системите за съхранение и пренос на водород са бизнес, който ще расте с над 50% годишно до края на десетилетието (снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на резервоари за съхранение на водород и транспортиране на новото гориво се очаква да достигне 4,4 милиарда щатски долара до 2030 г. в сравнение с 0,3 милиарда долара през настоящата година. Този пазарен сегмент ще нараства средно с по 52,4% годишно до края на десетилетието.

Много и различни са факторите, отговорни за растежа на пазара, като правителствените политики и стимули са най-силният двигател, редом с технологичния напредък.

Правителствените политики, които насърчават възобновяемата енергия и намаляването на въглеродните емисии, са от решаващо значение за насърчаване на развитието на водородните технологии, посочват анализаторите от Markets and Markets.

И макар че когато се говори за инвестиции, най-често се сещаме за електролизатори, то резервоарите за съхранение на водород и средствата за неговото транспортиране (тръбопроводи) ще са не по-малко важни и откъм инвестиции, и откъм иновации.

Инвестициите във водородна инфраструктура ще обхващат стационарните и мобилните съоръжения за съхранение (резервоари) и преносните мрежи, наподобяващи сегашните газопроводи.

Непрекъснатите подобрения в технологиите за съхранение на водород, като по-добрите материали за изработка на резервоари, иновативните методи за съхранение (напр. метални хидриди) и подобрените техники за компресиране ще спомагат за увеличаване на капацитета за съхранение, ефективността и безопасността. Технологичният напредък позволява създаването на по-рентабилни решения за съхранение на водород, като по този начин се стимулира разширяването на пазара.

Електромобилите като ключов фактор

Електрическите автомобили, които черпят електричество от водородни горивни клетки, ще са един от водещите фактори, тласкащи пазара напред. Повишеният интерес към транспортни алтернативи с нулеви емисии вече направи популярни т. нар. FCV, задвижвани с водород. Резервоарите за съхранение под налягане при 200-500 бара са идеално решение за съхранение на водород на борда на FCV. Това осигурява достатъчен пробег и лесно презареждане. Затова тази ниша ще има водеща роля за растежа на сегмента.

Бурният растеж на възобновяемите енергийни източници е другият мощен фактор, който тласка напред водородните технологии. Възможността чрез електролиза да се генерира т. нар. „зелен“ водород вече е основание за огромен обем инвестиции навсякъде по света.

Ресервоарите тип 4 – най-динамичният сегмент

На фона на световния преход към възобновяеми енергийни източници като водород и компресиран природен газ (CNG), необходимостта от ефективни решения за съхранение нараства. Резервоарите за водород от Тип 4 се отличават с превъзходния си капацитет за съхранение, издръжливост и функции за безопасност, което ги прави предпочитан вариант за съхранение на алтернативни горива. Този сегмент ще покаже най-голям ръст в идните години.

Резервоарите от тип 4 се състоят от композитен цилиндър с пластмасова обвивка (обикновено полиетилен с висока плътност), която действа като бариера за преминаването на водорода. Композитната обвивка служи като носеща конструкция и обикновено се състои от въглеродни влакна или композит от въглеродни/стъклени влакна в епоксидна матрица. Съдовете тип 4 са най-леките от всички видове резервоари за водород под налягане. Това ги прави най-подходящи за приложения в превозни средства. Те  могат да издържат на високо налягане – до 1000 бара.

Тъй като правителствата и индустриите в световен мащаб прилагат политики, с които да намалят въглеродните емисии, се очаква навлизането на резервоари тип 4 да скочи в сектори като автомобилостроенето, космическата индустрия и производството на енергия.

Лидерството е в Азия

Навярно за никого не е изненадващо, че когато става дума за водородни резервоари и преносни мрежи, Азия изглежда най-обещаващият пазар. Държави като Китай, Япония и Южна Корея преживяват бърза урбанизация и индустриализация, което повишава търсенето на чисти и устойчиви енергийни решения.

Резервоарите за съхранение на водород и транспортните мрежи се разглеждат като критични компоненти в опитите за минимизиране на замърсяването и зависимостта от изкопаеми горива в гъсто населените градове. Местни и чуждестранни фирми правят стратегически инвестиции в проекти за водородна инфраструктура, научни изследвания и разработки, което стимулира растежа на пазара.

Партньорствата между правителствата, заинтересованите страни от индустрията и изследователските институции стимулират иновациите и ускоряват комерсиализацията на системи за съхранение и транспортиране на водород.

Коментар