Три български компании се обединиха в Wiser Technology

Окрупняването е логично развитие за компании, достигнали определен размер
(снимка: CC0 Public Domain)

Три български компании – Бианор Холдинг, Прайм Холдинг и Диджитал Лайтс – подписаха окончателни договори, с които “Бианор Холдинг” АД придобива 100% от “Диджитал Лайтс” ООД и 51% от “Прайм Холдинг” АД, с опция да придобие останалите 49%. Новият бранд Wiser Technology обединява всички дружества в групата и ги позиционира като европейска компания за разработка на високотехнологични софтуерни решения.

Проформа консолидираните приходи на Бианор, Прайм и Диджитал Лайтс за изминалата година са 54 млн. лв., а обединеният екип надвишава 500 програмисти, учени и консултанти. Това превръща Wiser Technology в една от водещите български софтуерни компании и я нарежда сред най-големите ИТ компании, търгувани на Българска Фондова Борса.

По същество сделките представляват обединение на компаниите от групата на Бианор, Прайм и Диджитал Лайтс. Значителна част от транзакциите ще бъде извършена в акции на Бианор Холдинг, което ще направи основателите и ключовите членове на екипите на Прайм Холдинг и Диджитал Лайтс значими акционери в Wiser Technology.

Дружествата в групата ще продължат да оперират до голяма степен самостоятелно с досегашния си екип и структура. Дейностите, свързани с корпоративното развитие и финанси, както и маркетинг и продажби ще бъдат централизирани в холдинговото дружество и ще обслужват всички компании от групата.

Изпълнителният директор на Диджитал Лайтс, Димитър Димитров, и изпълнителният директор на Прайм Холдинг, Георги Соколов, ще бъдат номинирани за членове на Съвета на директорите на Wiser Technology. Съоснователят и изпълнителен директор на Бианор Холдинг, Коста Йорданов, ще остане изпълнителен директор и член на борда на директорите на Wiser Technology.

Новата, по-голяма организация ще позволи на обединените екипи да участват в по-значими и стратегически проекти. По-динамичната и голяма структура ще предложи и по-разнообразни възможности за професионално развитие на служителите, подчерта Коста Йорданов.

„Още през 2020-та година осъзнахме, че в нашата индустрия,  окрупняването е единственият път към дългосрочно добруване за компании, достигнали определен размер”, коментира Георги Соколов, един от двамата изпълнителни директори на Прайм Холдинг.

Обединението се извършва с помощта на фонда за капиталово финансиране BlackPeak Capital, който заедно с институционалните инвеститори Гаранционен Фонд, Адванс Инвест, Импулс Растеж и други, участваха миналия месец в увеличението на капитала на “Бианор Холдинг” АД чрез първично публично предлагане на акции на Българска Фондова Борса.

В сделките не участват свързани и/или заинтересовани лица. Сделките не попадат в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, тъй като придобиването и управлението на участие в дъщерни дружества е обичайния предмет на дейност на “Бианор Холдинг” АД като холдингово дружество.

Придобиването на собствеността върху “Прайм Холдинг” АД и “Диджитал Лайтс” ООД ще бъде извършено след изпълнението на определени предварителни условия, договорени в споразуменията за придобиване, като сбъдването на част от тези условия е извън контрола на страните.

Консултанти по сделките са PwC, KPMG, E&Y, DGKV, “Karastoyanov, Dobrenova & Associates”, Schoenherr, wdp, AFA, Entrea Capital.

Коментар