Бизнесът у нас подкрепя използването на изкуствен интелект

Много организации все още нямат конкретен план за оптимизиране на работата с AI решения, казва Костин Тудор, основател и главен изпълнителен директор на Wherewework
(снимка: Wherewework)

Близо 70% от компаниите у нас подкрепят и популяризират използването на инструменти с изкуствен интелект на работното място, сочат резултатите от проучване на кариерната платформа Kaderabotim сред HR експерти на фирми в Румъния, Молдова, Унгария, Гърция и България.

Основните причини за позитивната нагласа към изкуствения интелект сред българските работодатели са очакванията, че той ще намали натовареността на служителите и ще им спести време (45,87%), както и че ще спомогне за автоматизиране на някои задачи, което ще ограничи нуждата от външни доставчици (37,03 процента).

Други 3,06% от участниците в проучването обаче посочват, че очакват AI инструментите да намалят наемането на нови служители. Позитивната нагласа към използването на AI инструменти на работното място е най-висока у нас, като за сравнение в Унгария тя е 62,33%, в Румъния – 54,57%, в Гърция – 41,27%, а в Молдова едва 31,54%.

Най-много участници в проучването са от сегмента на информационните и комуникационни технологии (14,84%), следвани от тези в аутсорсинга на бизнес процеси (13,36%), ритейла (12,23%), банките, застраховането, пенсионното осигуряване и други финансови услуги (11,89%), както и здравните услуги (11,10 процента).

Прогнози за бъдещето на работата

На въпроса „Как очаквате работата и обществото да бъдат повлияни в бъдеще от разработката на инструменти с изкуствен интелект?” най-много (42,81% от запитаните) очакват тези инструменти да повишат качеството на работа. 29,22% прогнозират, че изкуственият интелект ще улесни работата на служителите и ще спомогне за развитието на обществото.

Други 18,23% смятат, че влиянието на AI инструментите ще е позитивно, но само ако вземем нужните мерки, за да подпомогнем еволюцията на работните места. Едва 9,40% от запитаните HR специалисти у нас изразяват безпокойство относно навлизането на подобни технологии и тяхното влияние върху пазара на труда и обществото като цяло.

Участниците от България демонстрират най-голям оптимизъм в това отношение, като за сравнение едва 28,31% от гърците, 18,23% от румънците, 16,03% от унгарците и 11,44% от молдовците са на мнение, че AI инструментите ще повишат качеството на работа в компаниите им.

Най-големи песимисти са молдовските HR специалисти, като цели 41,18% от тях са обявили, че са обезпокоени от навлизането на изкуствения интелект на работното място. При румънските представители този показател е 36,34%, при унгарските – 33,87%, а при гръцките – 22,43% процента.

HR и изкуствен интелект

Едва 19,71% от българските участници в проучването са посочили, че използват специфични AI инструменти за управление на човешки ресурси. Близо половината (48,36%) са отговорили негативно на този въпрос, а останалите 31,94% са посочили, че не използват такива „все още”.

Сред отговорилите позитивно най-предпочитаният изкуствен интелект очаквано е ChatGPT (83,24%), следван от специфични HR приложения (9,17%), Midjourney (8,04%), QuillBot (6,12%) и Character.AI (3,28%), а 10,19% са отговорили, че използват собствено решение.

“През последните две години, с появата на ChatGPT, се говори много за въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда. Въпреки това, нашето проучване показва, че HR специалистите не използват достатъчно изкуствения интелект в дейността си”, коментира Костин Тудор, основател и главен изпълнителен директор на Wherewework с представителство в България под името Kaderabotim.

“Употребата на инструменти не е максимизирана, поради липсата на обучение, и много организации нямат конкретен план за оптимизиране на работата с такива решения. Затова се надяваме да видим повече действия от компаниите в това отношение скоро”, допълни Тудор.

Нагласи на служителите

58,10% от участниците в проучването са заявили, че в представляваната от тях компания служителите използват инструменти с изкуствен интелект, 17,21% са отговорили негативно, а 24,69% са посочили, че работещите във фирмата „все още” не използват такива технологии.

34,43% от респондентите у нас са обмисляли възможността за провеждане на обучение на екипа в сферата на AI. Този показател е над два пъти по-висок в Унгария – 73,34%, в Румъния той е 36,34%, в Гърция – 32,81%, а в Молдова – 21,73 процента.

Отговорно използване на AI

На въпроса как можем да гарантираме, че изкуственият интелект ще бъде използван отговорно и етично на работното място, 38,17% от запитаните посочват, че трябва да се осигури прозрачност и отчетност при употребата му. Според други 25,93%, решението е в създаването на ясни насоки за работа с AI инструменти в компанията, а 20,05% акцентират върху нуждата от защита на данните.

Най-голям брой участници в изследването (63,99%) са убедени, че работодателят е този, който трябва да е отговорен за начина, по който изкуственият интелект оказва влияние на работното място. 18,23% смятат, че това е работа на институциите, 14,27% по-скоро виждат водещата роля на гражданското общество, а едва 3,06% посочват, че отговорността е в служителите.

Коментар