МТС: Водородната технология ще навлиза в градския транспорт

“Необходимо да се търсят повече възможности за насърчаване използването на чисти превозни средства”, каза зам.-министърът на транспорта Димитър Недялков (снимка: Министерство на транспорта и съобщенията)

Министерството на транспорта и съобщенията подкрепя развитието и внедряването на водородните технологии в транспортния сектор, заяви заместник-министър Димитър Недялков по време на официалното откриване в София на Дните на водородната електромобилност.

„Автомобилният транспорт е един от основните замърсители на околната среда, особено в градовете. Затова е необходимо да се търсят повече възможности за насърчаване използването на чисти превозни средства и такива с нулеви емисии, каквито са водородните автобуси”, посочи заместник-министърът на транспорта и съобщенията.

През последните години все повече общини се ориентират към обновяване на парка с екологично чисти превозни средства. „В бъдеще водородната технология би намерила своето място в системите на градския транспорт. Това ще допринесе значително за ограничаване вредните емисии и замърсяванията от транспорта”, допълни Димитър Недялков.

Дните на водородната електромобилност в България 16-26 юни са част от европейската кампания за популяризиране на водородните технологии в транспорта в Централна и Източна Европа. Вчера в София пристигна демонстрационен водороден електрически автобус, който ще превозва безплатно всички пътници от 18 до 20 юни по тролейбусна линия 9 в столицата и на 26 юни в Стара Загора по автобусна линия 20.

Организатор на събитието е Българската асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия (BGH2A), с финансовата подкрепа на Съвместно предприятие „Чист водород” и по проект JIVE 1 и 2 за 300 нови автобуса с горивни клетки с нулеви емисии и изграждане на свързваща инфраструктура за зареждане в 6 държави членки на Европейския съюз.

Коментари по темата: „МТС: Водородната технология ще навлиза в градския транспорт”

добавете коментар...

  1. тц

    Водородната технология е умряла работа.

Коментар