Изкуственият интелект се утвърждава на работното място

През 2024 година изкуствения интелект (AI) ще се утвърди като ключов елемент на работното място (снимка: Microsoft)

Почти половината от очакваните до 2030 година икономически ползи ще бъдат резултат от подобряване на продуктите и насърчаване на потребителския интерес, сочи глобално проучване на PwC. Приносът, който изкуствения интелект има към БВП, може да достигне до 9,9% в Северна Европа и 11,5% в Южна Европа.

Генеративният изкуствен интелект (Gen AI), който се появи преди малко повече от година, успя да трансформира изцяло начина, по който хората си взаимодействат с технологиите, подобно на революцията, която предизвикаха смартфоните, отбелязва Microsoft.

През 2024 година изкуствения интелект (AI) ще се утвърди като ключов елемент на работното място, като създаде значителна бизнес стойност в областта на служителите и тяхното преживяване, ангажираността на клиентите, вътрешните бизнес процеси и иновациите.

AI създава бизнес стойност

Изкуственият интелект не прилича на нито една технология, която човечеството е ползвало до момента. С навлизането в новото дигитално десетилетие, AI предлага неограничени възможности за революционизиране на индустриите и преодоляване на предизвикателствата в различни сектори като здравеопазване, търговия на дребно, производство, финансови услуги и устойчиво развитие. В Югоизточна Европа вече сме свидетели на множество примери за създаването на бизнес стойност чрез AI.

„Пример за всичко това можем да дадем с правителствата на Албания и Гърция, които използват AI асистенти за осигуряване на бърз и ефективен достъп до информация за обществени услуги. Друг пример е Сръбската търговска камара, която въведе BizChat – цифрова услуга, базирана на AI и първата в Европа, насочена към бизнес общността”, посочи Кристина Тихонова, генерален мениджър на Microsoft за Югоизточна Европа.

Освен това, Застрахователната компания Laqo в Хърватия също интегрира AI в съществуващ изцяло цифров застраховател, докато в Словения застрахователната компания Zavarovalnica Triglav модернизира обслужването на клиентите си чрез управлявана от AI решения за автоматизация, допълни тя. У нас ИКЕА представи „София” — асистент с AI, който подобрява пазаруването като преживяване”.

В световен мащаб водещи компании като Mercedes-Benz, Ecolab и Coca-Cola Hellenic Bottling Company също използват инструментите на Microsoft за изкуствен интелект за предефиниране на клиентските преживявания и оперативните парадигми. Партньорството на Microsoft с белгийската фармацевтична група UCB позволява на учените да откриват нови лекарства по-ефективно.

„Втори пилот” за служителите

AI автоматизира задачи и действа като „втори пилот”, давайки свобода на потребителите да се съсредоточат върху дейности с по-висока стойност и да постигат повече. Това може да увеличи световния брутен вътрешен продукт със 7% за десетилетие и да помогне за компенсиране на очаквания спад на населението в трудоспособна възраст в Европа с 14,8 милиона души до 2030 г., отбелязва Microsoft.

От гледна точка на служителите, AI повишава перспективите за професионално развитие и израстване в кариерата. Проучването на тенденциите в работната сфера (Work Trend Index) подчертава недостига на квалифицирани кадри и значителните възможности за тези, които усвояват умения в областта на AI.

Въпреки че 66% от лидерите няма да наемат служители без умения за работа с AI, само 39% от служителите получават обучение в тази област от своята компания и едва 25% от компаниите планират да предложат такова обучение през тази година.

Ролята на екосистемата

„Историята показва, че въздействието на технологиите винаги е зависело от качеството на тяхното управление. В това отношение международното сътрудничество е от решаващо значение”, посочва Microsoft.

За да се възползват хората от възможностите на изкуствения интелект, е необходимо да създадат “процъфтяваща екосистема” и да направят AI достъпен за всички организации. Откритият и конкурентен пазар на AI е от съществено значение за реализацията на пълния му потенциал в икономиката, подчертава компанията.

Същевременно иновациите, задвижвани от AI, трябва да бъдат балансирани с усилията за намаляване на рисковете и злоупотребите, като дезинформация, дълбоки фалшификати, както и въпроси, свързани с неприкосновеността на личния живот, интелектуалната собственост и околната среда, заключава Microsoft.

Коментар