Отпуски и синдикати пречат на фирмите

Режимите за разпределение на работното време и отпуските създават проблеми на предприемачите. Множеството почивни дни, които често прекъсват работния процес, също обременяват финансово фирмите, сочи проучване сред членовете на БСК, огласено през седмицата.

Участниците в анкетата искат още държавата да спре с увеличението на осигуровките за сметка на работодателите, за да могат предприятията да си "отдъхнат" и да се намалят разходите за труд.

Според участниците в изследването, Кодекът на труда е остарял и не създава условия за гъвкавост на пазара на труда. В тази връзка, предприемачите определят като приоритет на държавата именно промяната на Кодекса на труда и преразглеждането на нормите, които усложняват освобождаването на работници и въвеждане на гъвкави форми на заетост.

По-конкретно, анкетираните смятат, че трябва да се преразгледат текстовете, обвързващи решенията на работодателите с подписа на синдикатите в предприятията.

Индексирането на трудовите възнаграждения трябва да е съобразено с реалната икономическа ситуация и да отговаря на възможностите на всяко предприятие, а не да се определя с норматив от държавата, смятат още представителите на бизнеса.

Необоснованото индексиране, съчетано с огромната междуфирмена задлъжнялост, която непрекъснато нараства, допринася за липсата на оперативни средства във всяко едно предприятие, което постепенно води до неговата ликвидация и до ръст на безработицата.

Коментар