Проектът eTwinning излъчи победители

eTwinning представлява виртуална класна стая, в която ученици и преподаватели участват в интерактивни проекти   през интернет

eTwinning представлява виртуална класна стая, в която ученици и преподаватели участват в интерактивни проекти през интернет

Проектът Rainbow Village („Селце на дъгата“) спечели първа награда на европейския проект за електронно побратимяване eTwinning. Ученици на възраст между 12 и 15 години от няколко страни създадоха виртуален постапокалиптичен свят и работиха по теми като оцеляването, опазването на околната среда и гражданството.

Във възрастовата група от 4 до 11 години печели проектът Friends Fur-ever („Приятели завинаги“), който има за тема кучетата като най-добрия приятел на човека и свърза училища в Румъния, Полша и Португалия. В категорията от 16 до 19 години победителите, вкл. от България, създадоха проект, основан на приключенията на пътуваща бълха, а учениците имаха възможност да се изявят като сценаристи, художници на комикси и преводачи.

eTwinning представлява виртуална класна стая, в която ученици и преподаватели от 100 000 училища в 33 европейски държави участват в интерактивни проекти с помощта на интернет. Победителите, избрани измежду 300 кандидатури, са разпределени в три възрастови групи (4-11, 12-15 и 16-19 години). Дават се и шест други награди за специфични категории: изучаване на испански, френски, немски и английски език, награда „Мария Склодовска-Кюри“ за математика и точни науки и наградата „Мевлана“ за междукултурно разбирателство.

Наградата „Мария Склодовска-Кюри“ бе присъдена на проекта Fly Me to The Moon („Отведи ме на Луната“), който съчетава научни наблюдения и измервания с изследвания на местните традиции и вярвания. Лауреатите на наградата „Мевлана“ работиха по проект, наречен „Междукултурният диалог чрез приказки, театър и изкуство“. Този проект обедини ученици и преподаватели от 29 държави.

Схемата eTwinning е част от програмата „Коменски“ на ЕС и всяка година получава финансиране в размер на близо 10 млн. евро. Тя не финансира отделни проекти, а предоставя инструменти и помощ за преподаватели и ученици, като например портала eTwinning.

Коментар