Salesforce обеща по-зелен облак

Центровете за данни ще стават все по-зелени, обещава Salesforce.com

Центровете за данни ще стават все по-зелени, обещава облачната компания Salesforce.com

Компанията за облачни услуги Salesforce.com обяви, че ще започне постепенно да увеличава зеленото електрозахранване за своите дейности. Крайната цел на доставчика на софтуер за маркетинг и продажби е 100% от енергията да идва само от възобновяеми енергийни източници.

Salesforce ще дава приоритет на достъпа до чиста и възобновяема енергия при избора на нови центрове за данни, съобщи GreenTech.bg. Компанията също така ще се посвети на изследвания в областта на технологиите за възобновяема енергия и мерките за енергийна ефективност, които могат да бъдат използвани в нейните изчислителни центрове.

Клауд доставчикът ще насърчава своите партньори да увеличат дела на възобновяемата енергия в потреблението си. Компанията ще се консултира с енергийни експерти, за да обсъди възможностите за преодоляване на бариерите пред разработването на зелени центрове за данни.

Новината бе приветствана от “Грийнпийс“. Организацията каза, че този ход ще изпрати силен сигнал до другите компании в ИТ сектора, че преминаването към възобновяема енергия може да доведе до финансови ползи и повишаване на репутацията.

Решението на Salesforce е най-новата стъпка от една засилваща се тенденция, след като подобни ангажименти бяха поети от Facebook и Google, а Microsoft наскоро обяви, че се стреми да се превърне в изцяло „въглеродно неутрална“ компания.

Коментар