Сторидж решение на Dell намалява 15 пъти архива

dell DR4100 - ins

Dell DR4100 може да бъде инсталиран в 5 първоначални конфигурации – от 2,7 до 27 терабайта

Ново решение на Dell за архивиране и възстановяване на данни редуцира с до 15 пъти размера на архива, съобщи компанията. Дисковото архивиращо устройство Dell DR4100, базирано на архитектурата Fluid Data, предлага разширителни модули, възможностите за репликация от типа „много-към-един” и допълнителни бекъп софтуерни сертификати.

Dell DR4100 стъпва на 12-то поколение сървъри Dell PowerEdge. Потребителите могат да ползват алгоритми за редуциране на Dell като Ocarina data и да премахнат излишните копия на данни. Така се намалява нужният дисков капацитет с до 93%, твърди компанията.

Устройството извършва всички операции по намаляване на данните, като иззема тази функция от приложението и от арихивиращите сървъри и не влияние върху работата на архивирането и възстановяването. То може да редуцира или премахне зависимостта от управлението на архиви на касети, както и да позволи на потребителя да поддържа архиви на диска по-дълго.

Клиентите могат да добавят до два разширителни модула, всеки по 9, 18 или 27 терабайта, както и да калибрират устройството – от 2,7 до 81 терабайта използваемо пространство или до 1,2 петабайта логическо пространство.

Dell DR4100 използва репликация от типа „много-към-един”, която поддържа до 32 точки в различни локации, репликирайки към една централна точка. Това може да снеме тежестта от отдела по ИТ поддръжка, като се прави архив на много локации с възможност за лесно възстановяване в случай на пълна загуба на данни. Същевременно се минимизира пространството за съхранение, което е нужно при офиси с отдалечено управление.

Dell DR4100 може да бъде инсталиран в 5 първоначални, използваеми конфигурации – от 2,7 до 27 терабайта. Сторидж решениието е достъпно на пазара от Dell и партньорите на компанията.

Коментар