Нов софтуер на IBM прогнозира бизнес рискове

Ново решение на IBM намалява бизнес рисковете чрез анализ на големи масиви от данни

Ново решение на IBM намалява бизнес рисковете при взимане на решения чрез анализ на големи масиви от данни

IBM обяви нов софтуер и услуги, които ще помогнат на висшите мениджъри при взимане на решения. Софтуерът анализира големи обеми от данни за бизнес активи, като идентифицира нередности в производствения процес или в продукти и прогнозира различни рискове.

Решението се базира на прогностични статистически модели с цел предвиждане на повреди в оборудването и изпращане на предупредителни сигнали. Последните се визуализират на мобилното устройство на служителя (смартфон, таблет) заедно с препоръки за корективни действия.

Новото предложение на IBM е насочено към клиенти от различни бизнеси, сред които автомобилната индустрия, електрониката, отбраната, преработващата промишленост, минно дело, транспорта, телекомуникациите, енергетиката и комуналните услуги.

По информация от IBM, световен производител на автомобили е приложил нейното решение, за да следи за качеството на продукцията. В резултат, дефектите при производство на глави на цилиндри са намалели с 50% за 16 седмици.

IBM обяви и решението PredictiveAsset Organization, което разширява портфолиото IBM Signature, насочено към разкриване на измами, финансова оптимизация и др.

До момента IBM е завършила над 30 000 анализа за различни клиенти по света и предвижда 20 милиарда долара приходи от бизнес анализ и големи данни до 2015 година.

Коментар