ЕК повдигна дискусия за технологиите и медиите

Технологичните промени заличават традиционните граници между потребители, радио- и телевизионни медии и интернет

Технологичните промени заличават традиционните граници между потребители, радио- и телевизионни медии и интернет

Милиони европейци следят своите любими телевизионни сериали на смартфони по пътя към работата си, гледат онлайн съдържание у дома или публикуват създадено от самите тях съдържание онлайн. В Европа има повече от 40,4 млн. свързани към интернет телевизора, като до 2016 г. в повечето домакинства в ЕС може да има такива. Тези промени заличават традиционните граници между потребители, радио- и телевизионни медии и интернет.

Европейската комисия иска да проучи какво значение може да има сближаването на технология и съдържание за икономическия растеж и иновациите, културното многообразие и потребителите (особено за тези, които може да се нуждаят от закрила, например децата). С приета днес от Комисията зелена книга се приканват заинтересованите лица и широката общественост да споделят до края на август 2013 г. вижданията си по въпроси като:

Правилата на играта. Създаване на нужните условия, за да могат динамичните предприятия от ЕС да се справят с конкуренцията в международен мащаб (и по-специално от страна на САЩ), особено с оглед на факта, че за конкурентите могат да важат различни правила.

Защита на европейските ценности (включително свободата на медиите) и интересите на потребителите (например защита на децата, достъпност за потребителите с увреждания). Наистина ли хората очакват по-добра защита по отношение на телевизионните програми, отколкото по отношение на съдържанието в интернет? А къде е границата?

Единен пазар и стандарти. Някои устройства не работят по един и същи начин в различните страни членки. Как можем да насърчаваме подходящата технологична среда?

Финансиране. Как сближаването и променящото се поведение на потребителите ще повлияят върху начина на финансиране на филми, телевизионни шоупрограми и друго съдържание? Каква е ролята на различните участници във веригата на стойността?

Откритост и медиен плурализъм. Трябва ли предварително определените механизми за филтриране, например в търсачките, да подлежат на публична намеса? Отразяват ли се съществуващите практики на равнище търговия на едро относно най-гледаното съдържание – например важни спортни прояви и успешни нови филми – върху пазарния достъп и устойчивите бизнес операции? Достатъчно отворени ли са платформите?

Тази нова реалност вече се обсъжда в няколко страни от ЕС и в Европейския парламент. Някои призовават за незабавни промени в правилата и разпоредбите, други за момента са доволни от сегашното положение, а трети насочват вниманието към саморегулирането и съвместното регулиране. Със зелената книга не се предопределят никакви действия, но като последващо действие Комисията може да проучи възможността за регулаторни и политически отговори, включително саморегулиране.

Коментар