Учени произведоха ток от растения

Процесът на фотосинтеза може да бъде манипулиран с цел производство на електричество

Процесът на фотосинтеза може да бъде манипулиран за производство на ток

Изследователи от Университета Джорджия успяха да получат ток чрез процеса на фотосинтеза в растенията.

Мощността засега е малка, колкото за зареждане на най-икономичните устройства, но учените се надяват да постигнат повече в бъдеще.

В процеса на фотосинтеза растенията използват слънчева енергия за преобразуване на молекули в кислород и вода, при което освобождават електрони. Последните, на свой ред, участват в създаването на въглерод, използван от растенията за растеж.

Технологията на американските учени предполага използване на нанотръби, които са 50 000 пъти по-тънки от човешки косъм. Нанотръбите улавят електроните от растенията и ги насочват по проводниците на устройството.

По този начин процесът на фотосинтеза се прекъсва, а електроните се прихващат от нанотръбите преди растенията да започнат да ги използват за създаване на въглерод.

Новата технология вече е пригодена за производство на електрическа енергия с малка мощност. Целта на по-нататъшните изследвания е усъвършенстване на технологията за по-голяма мощност.

Коментари по темата: „Учени произведоха ток от растения”

добавете коментар...

  1. Добарова

    Да не останем без растения ….

Коментар