Изтекоха „облачни” данни от американското разузнаване

Американското разузнаване допусна теч на секретна информация за дейността си

Американското разузнаване допусна теч на секретна информация за дейността си

Британският Гардиън е получил достъп до секретни данни от компютърните програми на Агенцията за национална сигурност на САЩ, които разкриват активността й по света.

От данните става ясно, че разузнаването на САЩ се интересува най-вече от Иран, като по-нататък в списъка следват Пакистан, Йордания, Египет и Индия.

Приложението Boundless Informant, попаднало в ръцете на Гардиън, съдържа политическа карта на света, на която държавите са означени с различни цветове – от зелен до червен. Оцветяването в червено означава, че в тези страни разузнаването на САЩ води най-активна дейност.

Цветът съответства на обема информация, която събира разузнаването. По данни на Гардиън, през март 2013 г. са генерирани над 14 милиарда записа за Иран, 13,5 млрд. за Пакистан, 12,7 милиарда за Йордания, 7,6 милиарда за Египет и 6,3 милиарда за Индия. Общо за месеца, американското разузнаване е събрало 100 милиарда записа.

Приложението Boundless Informant се хоства на правителствени сървъри и използва отворена платформа FOSS. Данните, събирани от разузнаването, се съхраняват и анализират в облака.

Освен въпросната карта, в интернет изтекоха и два PDF документа с описание на Boundless Informant. В тях се посочва, че приложението е създадено, за да даде представа за дейността на американското разузнаване и да позволи сравнение на записите в различните страни. И двата документа носят гриф „строго секретно”.

Коментари по темата: „Изтекоха „облачни” данни от американското разузнаване”

добавете коментар...

  1. Blah

    “Цветът съответства на обема на метаданните” – метаданни или данни?

Коментар